Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste detta anmälas till kommunen. Försäljningen får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter reglerar bland annat att e-cigaretter inte får säljas till någon under 18 år och att försäljning av e-cigaretter måste anmälas till kommunen.

Du som säljer e-cigaretter har ett ansvar

  • Försäljning ska Anmälas till miljö- och byggnämnden (pdf)
  • Du ska ha ett Egenkontrollprogram (pdf)
  • Du får inte sälja e-cigaretter till någon under 18 år
  • Skylta åldersgräns för köp av e-cigaretter tydligt
  • Alla förpackningar måste innehålla ett informationsblad tillsammans med en innehållsdeklaration. Förpackningen måste även ha en hälsovarning

Tillsyn

Kommunens kontroll av försäljningen utförs av Ulricehamns kommuns miljöenhet. En timavgift för anmälan och tillsyn av försäljning tas ut enligt kommunens gällande taxor och avgifter.

Egenkontroll

Du som säljer e-cigaretter ska ha ett lämpligt Egenkontrollprogram (pdf) som omfattar försäljningen och hanteringen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare så att lagkraven uppfylls. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället vid tillsyn.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 juli 2019, senast ändrad den 3 maj 2022 av Oscar Andersson

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?