112 nödnummer

Akut hjälp

Om du eller någon annan är i akut behov av skydd, stöd eller hjälp ring SOS Alarm på telefon 112.…

Bild på personal med en äldre kvinna.

Äldreomsorg

Vi hjälper dig som är äldre att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så…

Bild på personer som arbetar i IRO-gruppen sitter vid ett gult bord där det står lådor.

För dig med funktionsnedsättning

Du ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Ulricehamns kommun hjälper dig med rätt stöd utifrån dina behov.  Våra…

Hemsjukvård, logga

Hemsjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdgivare har möjlighet att…

Familj om leker

Familj, barn och unga

Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden. Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj…

Bild på löv Foto: Helena LundbergBild på löv Foto: Helena Lundberg

Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller…

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också…

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ordnade transporter för dig med funktionsnedsättning. För att få färdtjänst måste du uppfylla vissa krav Du vara folkbokförd…

Ny i Sverige

Du som är nyanländ till Sverige får stöd av kommunen att komma in i samhället. Integration handlar om att människor…

Konsumentrådgivning

Om du behöver hjälp och stöd med konsumentrådgivning eller skuldsanering ska du kontakta Konsument Borås då vår kommun har ett…

Överförmyndare och god man

God man, förvaltare och förmyndare är en person som stöder en medmänniska i till exempel juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Du…

Bild på händer som formar ett hjärta

Engagera dig

Vill du engagera dig och hjälpa andra människor? Din insats behövs! Här kan du läsa om olika sätt att engagera…

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av stöd från flera verksamheter, exempelvis socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård kan du få dina insatser…