Tillsammans sparar vi el

Tillgången på el har på grund av rådande världsläge blivit ett problem i Sverige och Europa. Tillsammans måste vi alla hjälpas åt att minska elkonsumtionen. Nedan hittar du information både vad du kan göra som privatperson och vad vi som kommun gör för att spara el.