Bogesundsskolan

Välkommen till Bogesundsskolan! Vi är en skola med cirka 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Bild på Bogesundsskolans övre skola. En stor tegelbyggnad i rött med flera våningarBogesundsskolan

Bogesundsskolan består har flera byggnader – Nedre skolan, Mellanskolan och Övre skolan. Vi har tre förskoleklasser samt fyra fritidshemsavdelningar:  Pärlan, Boge, Lärkan och Sund.

Skolan har en fullstor idrottshall som byggdes 2015 tillsammans med ny matsal.

Vår vision är att Bogesundsskolan ska vara en trygg plats med en öppen och positiv anda. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Biblioteket på Bogesundsskolan erbjuder ett stort utbud av skönlitteratur och facklitteratur på svenska och på andra språk. Skolan satsar mycket på läsning och bibliotekets personal arbetar tillsammans med pedagogerna för att väcka elevernas lust att läsa och lära.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd

Elevrådet på Bogesundsskolan består av representanter för de olika klasserna och representanter för personalen från skolan.

Föräldramöten

Alla klasser hos oss har föräldramöte under september månad. Inbjudan skickas ut av klassläraren i början av höstterminen. Årskurs 6 har ytterligare ett föräldramöte under våren då föräldrarna bjuds in till Stenbocksskolan för att få information om årskurs 7.

Blivande förskoleklasser blir inbjudna i maj månad för information om förskoleklassverksamheten.

Utvecklingssamtal

Elever hos oss bjuds in till utvecklingssamtal tillsammans med sina vårdnadshavare två gånger per läsår. Ett under september månad då individuell utvecklingsplan upprättas. Ett samtal i januari då målen i individuell utvecklingsplan diskuteras och eventuellt revideras.

Årskurs 6 har också två samtal men upprättar ingen individuell utvecklingsplan. Sexorna får betyg varje termin.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritidshem

Bogesundsskolan har fyra fritidshemsavdelningar:

Pärlan är för de barnen som går på A-spåret

Lärkan är för de barn som går på C-spåret

Boge för de barn som går på B-spåret

Sund för barn från årskurs 3-6.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 22 april 2022 av Helena Häggström

Adress

Bogesundsskolan
Nygatan 6A
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?