Bogesundsskolan

Välkommen till Bogesundsskolan! Vi är en skola med cirka 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

BogesundsskolanBogesundsskolan

Bogesundsskolan består har flera byggnader – Nedre skolan, Mellanskolan och Övre skolan. Vi har tre förskoleklasser samt fyra fritidshemsavdelningar:  Pärlan, Boge, Lärkan och Sund.

I maj 2015 invigdes vår byggnad med ny idrottshall, kök och matsal.

Vår vision är att Bogesundsskolan ska vara en trygg plats med en öppen och positiv anda. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Biblioteket på Bogesundsskolan erbjuder ett stort utbud av skönlitteratur och facklitteratur på svenska och på andra språk. Skolan satsar mycket på läsning och bibliotekets personal arbetar tillsammans med pedagogerna för att väcka elevernas lust att läsa och lära.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro anmäls via Infomentor.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd

Elevrådet på Bogesundsskolan består av representanter för de olika klasserna och representanter för personalen från skolan.

Föräldramöten

Alla klasser hos oss har föräldramöte under september månad. Inbjudan skickas ut av klassläraren i början av höstterminen.

Årskurs 6 har ytterligare ett föräldramöte under våren då föräldrarna bjuds in till Stenbocksskolan för att få information om årskurs 7.

Blivande förskoleklasser blir inbjudna i maj månad till Bogesundsskolan för information om förskoleklassverksamheten.

Utvecklingssamtal

Elever hos oss bjuds in till utvecklingssamtal tillsammans med sina vårdnadshavare två gånger per läsår. Ett under september månad då individuell utvecklingsplan upprättas. Ett samtal i januari då målen i individuell utvecklingsplan diskuteras och eventuellt revideras.

Årskurs 6 har också två samtal men upprättar ingen individuell utvecklingsplan. Sexorna får betyg varje termin.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritids

Bogesundsskolan har fyra fritidsavdelningar:

Pärlan är för de barnen som går på A-spåret

Lärkan är för de barn som går på C-spåret

Boge för de barn som går på B-spåret

Sund för barn från årskurs 3-6.

Frånvaro anmäls via Infomentor.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 3 mars 2015, senast ändrad den 30 november 2018 av Rebecca Berndes

Adress

Bogesundsskolan
Nygatan 6A
523 86 Ulricehamn

Karta

Visa större karta (2)

E-tjänster

Hjälpte informationen på denna sida dig?