Bogesundsskolan

Bogesundsskolan har cirka 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i centrala Ulricehamn, med närhet till både friluftsliv, kulturliv och företag.

Bild på Bogesundsskolans övre skola. En stor tegelbyggnad i rött med flera våningarBogesundsskolan

Vår skola ska vara en trygg plats för våra elever. En positiv anda ska råda och miljön ska präglas av hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt för människors olikheter. Bogesundsskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att våra elever känner sig trygga och sedda är en förutsättning för god utbildning.

Bogesundsskolans värdegrund vilar på de tre ledordorden Respekt, Omtanke och Ansvar (ROA).

Bogesundsskolan har fyra fritidshemsavdelningar, där öppettiderna på skolan sträcker sig från klockan 6-18

Pärlan är för de yngre barnen i A-klasserna.

Boge för de yngre barnen i B-klasserna.

Lärkan är för de yngre barnen i C-klasserna.

Sund är för de äldre barnen i årskurs 3 till 6.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla barn och elever kan känna sig trygga.

Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling t.ex. mobbning.

Kontakta rektor Mimmi Målberg, biträdande rektorer Marie Libell eller Anneli Karlsson om du vill ta del av skolans plan mot kränkande behandling.

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla barn och elever kan känna sig trygga.

Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling t.ex. mobbning.

Kontakta rektor Mimmi Målberg, biträdande rektorer Marie Libell eller Anneli Karlsson om du vill ta del av skolans plan mot kränkande behandling.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 24 maj 2024 av Anders Rosenberg

Adress

Bogesundsskolan
Nygatan 6A
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?