Antalet parkeringsplatser vid bostäder och verksamheter

Utgångspunkten är att parkering alltid ska lösas inom den egna fastigheten.

Kommunen har en parkeringsnorm som styr tillgång för parkering av bil och cykel

Den så kallade Parkeringsnormen är kommunens sätt att styra tillgången på parkering för både bil och cykel. Den sätter gräns för det minsta antalet parkeringsplatser som ska tillhandahållas, både när det gäller bil och cykel.

Efterfrågan på parkeringar varierar stort i kommunen och förutsättningarna ser olika ut för resor och parkering, därav finns tre olika zoner. Varje zon beskriver antalet parkeringsplatser för bostäder och verksamheter.

Karta över Ulricehamns stads parkeringszoner

Det finns möjlighet att ansöka om avsteg

Det finns möjlighet för en exploatör att göra avsteg från parkeringsnormen om parkering inte kan lösas inom den egna fastigheten. För att göra det krävs alltid en skriftlig ansökan som ska lämnas in bygglovsskedet.

Ansökan om reducerat parkeringstal (pdf)

 

 

 

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 december 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?