Parkeringsnorm

Parkeringsnormen är kommunens sätt att styra tillgången på parkering för både bil och cykel. Normen sätter gräns för det minst antal parkeringsplatser som ska tillhandahållas, både när det gäller bil och cykel. Utgångspunkten är att parkering alltid ska lösas inom den egna fastigheten.

Efterfrågan på parkeringar varierar stort i kommunen och förutsättningarna ser olika ut för resor och parkering, därav finns tre olika zoner. Inom de olika zonerna finns olika parkeringstal för bostäder och verksamheter. Klicka här för att se karta över de olika parkeringszonerna

Det finns möjlighet för en exploatör att göra avsteg från parkeringsnormen om parkering inte kan lösas inom den egna fastigheten. För att kunna göra avsteg krävs alltid en skriftlig ansökan som ska lämnas i bygglovsskedet. Ansökningsblanketten finns under bilagor.

I dokumentet parkeringsnorm för Ulricehamns kommun kan du läsa mer detaljerat kring de olika reduceringsmöjligheterna och vilket parkeringstal som gäller i de olika zonerna.

Länk till parkeringsnormen

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 december 2019, senast ändrad den 13 januari 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?