Partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Mottagaren av partistöd ska varje år lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen gäller för perioden 1 januari – 31 december och ska ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En granskare ska kontrollera om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Redovisning av partistöd och granskningsintyg (pdf)

Publicerat av Anette Westerlund den 30 januari 2020, senast ändrad den 24 januari 2023 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?