Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som verksamhetsutövare ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på människors hälsa och miljön. I egenkontrollen ingår att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön. För anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet gäller dessutom förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) hos Sveriges Riksdag

Det innebär bland annat att verksamheten behöver se till att det finns dokumenterat:

  • en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön,
  • kemikalieförteckning samt
  • rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön

Information om egenkontroll hos Naturvårdsverket
Information om egenkontroll hos Jordbruksverket

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 30 november 2023

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?