Tvätta bilen miljövänligt

Det bästa sättet att tvätta din bil miljövänligt är att göra det på en biltvätt som har vattenrening. Då undviker du att rengöringsprodukter och andra farliga ämnen hamnar direkt i våra vattendrag.

Tvätta inte bilen på gatan eller på parkeringsplats

Brunnarna i våra gator (dagvattenbrunnar) är inte kopplade till reningsverket. Tvättar du bilen på gatan rinner därför smutsvattnet helt orenat ut i närmaste vattendrag. Det skadar både vatten och djurliv. Undvik att tvätta bilen på garageuppfarten. Vid tvätt på gata eller parkeringsplats får inga kemikalier används.

Tvätta hellre på gräsmatta långt från dagvattenbrunnar

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång, ska du göra det på en gräsmatta eller liknande, långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Där kan föroreningarna delvis fångas upp i stället för att rinna rakt ut. Tvätt på gräs- och grusplan får endast ske utanför vattenskyddsområde.

Tvätta utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo.

Tvätta i en automattvätt eller gör-det-själv-hall

I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand bättre och vattnet passerar en oljeavskiljare.

Vad det är som är miljöfarligt

Den smuts som du tvättar av bilen innehåller giftiga tungmetaller, oljerester, asfalt, däckrester och partiklar från avgaser. Dessutom har lösningsmedel och andra rengöringsprodukter negativ påverkan på framförallt vattenmiljön.

Vad lagen säger

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (till exempel tvätta bilen), ska förebygga och hindra att skadan uppstår. Lagen säger också att du ska undvika att använda kemiska produkter som kan riskera människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter (till exempel miljöanpassade bilvårdsprodukter).

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 februari 2015, senast ändrad den 19 oktober 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?