Grundskola

I kommunen finns elva grundskolor F-6 och två grundskolor 7-9. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet för 6-åringar och är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Här har vi samlat alla våra grundskolor och gemensam information om grundskolan. Du hittar även de fristående grundskolorna i kommunen.

Barn som ritar en skola

Alla grundskolor

Grundskola innebär förskoleklass upp till årskurs nio. I Ulricehamns kommun finns 11 skolor med förskoleklass upp till årskurs sex. Två skolor, Ätradalsskolan och Stenbocksskolan har  årskurs 7-9. På denna sida har vi samlat alla våra skolor.

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Om våra grundskolor

Ulricehamns kommun har elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs 6 (F-6). I kommunen finns två grundskolor med årskurs 7 till 9 – Ätradalsskolan i Timmele och Stenbocksskolan i Ulricehamn. Det året ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet och är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Det…

Barn som fyller i ett prov

Nationella prov grundskolan

Nationella prov har du i årskurs 3, 6 och 9 – och även i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i svenska för invandrare (SFI). De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra en bedömning och sätta betyg. Proven ger också underlag för att mäta hur kunskapskraven…

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?