Grundskola

I kommunen finns elva grundskolor F-6 och två grundskolor 7-9. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet för 6-åringar och är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Här har vi samlat alla våra grundskolor och gemensam information om grundskolan. Du hittar även de fristående grundskolorna i kommunen.

Barn som ritar en skola

Alla grundskolor

Grundskola innebär förskoleklass upp till årskurs nio. I Ulricehamns kommun finns 11 skolor med förskoleklass upp till årskurs sex. Två skolor, Ätradalsskolan och Stenbocksskolan har  årskurs 7-9. På denna sida har vi samlat alla våra skolor.

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Om våra grundskolor

Ulricehamns kommun har elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs 6 (F-6). I kommunen finns två grundskolor med årskurs 7 till 9 – Ätradalsskolan i Timmele och Stenbocksskolan i Ulricehamn. Det året ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet och är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Det…

Barn som fyller i ett prov

Nationella prov grundskolan

Nationella prov har du i årskurs 3, 6 och 9 – och även i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i svenska för invandrare (SFI). De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra en bedömning och sätta betyg. Proven ger också underlag för att mäta hur kunskapskraven…