Grundskola

I kommunen finns elva grundskolor F-6 och två grundskolor 7-9. Förskoleklassen är en frivillig och skolförberedande verksamhet för 6-åringar. Här har vi samlat alla våra grundskolor och gemensam information om grundskolan. Du hittar även de fristående grundskolorna i kommunen.

På cykel vid Stenbocksskolan. Foto: Sören Håkanlind

Alla grundskolor

Grundskola innebär förskoleklass upp till årskurs nio. I Ulricehamns kommun finns 11 skolor med förskoleklass upp till årskurs sex. Två skolor, Ätradalsskolan och Stenbocksskolan har  årskurs 7-9. På denna sida har vi samlat alla våra skolor.

Lärare och elever i kemisal. Foto: Sören Håkanlind

Om våra grundskolor

Ulricehamns kommun har elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs 6 (F-6). I kommunen finns två grundskolor med årskurs 7 till 9 – Ätradalsskolan i Timmele och Stenbocksskolan i Ulricehamn. Från det år du fyller 6 år kan du börja i förskoleklass. Förskoleklass är frivilligt och är förberedande inför skolan. Från 7 år börjar alla barn i grundskolan. Det…

Elev på grundskolan. Foto: Sören Håkanlind

Nationella prov grundskolan

Nationella prov har du i årskurs 3, 6 och 9 – och även i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i svenska för invandrare (SFI). De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra en bedömning och sätta betyg. Proven ger också underlag för att mäta hur kunskapskraven…

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?