Skötsel av gator och gångbanor vintertid

Foto: armin djuhic/Unsplash

Du som fastighetsinnehavare vintertid ansvarar för att:

  • Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten.
  • Snö och istappar från taket tas bort.
  • Isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor åtgärdas.
  • Snö läggs på ett sätt så att det blir fri sikt vid fastigheten.
  • Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när det börjar töa

Förenkla för de som  skottar genom att ha en klippt häck och träd ut mot trottoar och väg

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Läs mer om hur du håller din häck trafiksäker (pdf)

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 13 november 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?