Dokument som styr Ulricehamns miljöarbete

Den ekologiska hållbarheten ska genomsyra alla våra verksamheter. Här hittar du ett urval av dokument som styr kommunens gemensamma klimatarbete i rätt riktning.

Riktlinjer för miljöarbetet

Ulricehamns kommun har antagit en strategi för miljöarbetet och en miljöpolicy. I dag är fokus i miljöarbetet att skapa en hållbar utveckling där människors hälsa och välbefinnande säkerställs. Det innebär att vår ambition ska vara att till nästa generation lämna över en kommun där de stora miljöfrågorna är lösta på ett sådant sätt att framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov inte äventyras.

Riktlinjer för miljöarbetet (pdf)

Handlingsplan för miljöarbetet

I slutet av 2018 klubbade kommunfullmäktige igenom en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. För att lyckas med strategins genomförande har vi även tagit fram en handlingsplan för miljöarbetet – som med konkreta åtgärder fokuserar på att reparera naturen och minska klimatpåverkan.

Handlingsplan för miljöarbetet

Cirkulär och hållbar resursanvändning

Vår avfallsplan beskriver hur kommunerna i Boråsregionen planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030, med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning.

Avfallsplan (pdf)

Spridning av mikroplaster

För att minska spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun har vi tagit fram en handlingsplan, som ska visa vägen med ett antal åtgärder fram till 2025.

Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Policy för miljöarbetet

I september 2022 klubbade kommunfullmäktige igenom en ny miljöpolicy för Ulricehamns kommun. I miljöarbetet prioriteras minskning av klimatförändrande utsläpp, hållbar användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Policy för miljöarbetet (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 14 februari 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?