Information

Här hittar du information om frånvaro, sjukanmälan, skolsköterska, kurator och skolledningen på Tingsholmsgymnasiet. Här hittar du också blanketter och dokument som gäller för Tingsholmsgymnasiet.

Sjukanmälan

Sjukanmälan för ungdomselever

Sjukanmälan ska göras varje sjukdag av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Så gör du sjukanmälan heldag

Du kan sjukanmäla på telefon 0515-77 70 22. Följ de anvisningar du får. Knappa in personnummer så hamnar din anmälan direkt i vårt frånvarosystem. Anmälan måste göras senast kl 10.00. Vid senare anmälan registreras frånvaron för nästa dag.

Du kan också göra anmälan direkt via vår e-tjänst Skola24. Anmälan kan endast göras av vårdnadshavare. Vänd er till mentor för att få föräldrakonto. OBS! Du kan inte göra sjukanmälan via e-post.

Sjukanmälan via Skola24

Så gör du sjukanmälan del av dag

Om elev på grund av sjukdom eller andra omständigheter måste lämna skolan före skoldagens slut ska detta anmälas direkt till mentor eller direkt i skola24. Man kan även vända sig till skolsköterskan.

Sjukanmälan för vuxenstuderande

Kontakta skolsekreterare:

Karin Boström
Tel: 0321-59 54 57
E-post: karin.bostrom@ulricehamn.se

Sjukanmälan för personal

Kontakta skolsekreterare:

Annika Johansson
Tel: 0321-59 54 52
E-post: annika.johansson@ulricehamn.se

Elevhälsa

På Tingsholmsgymnasiet finns skolsköterska, kurator och specialpedagog. Specialpedagogerna finns i sal AD4. Välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns i kontaktrutan på denna sida.

Elevinflytande

Elever rätt till att ha inflytande över bland annat sin arbetsmiljö och undervisningens planering och genomförande. Alla elever har dessutom rätt att utvärdera sina kurser som ett led i att förbättra undervisningen.

Alla klasser har regelbundna klassråd där sådana frågor tas upp. Några gånger per år träffar representanter från alla klasser skolans rektor för att samråda om olika verksamhetsfrågor, som till exempel arbetsmiljön i skolan.

Arbete mot mobbning

Att alla ska trivas och framför allt känna sig trygga i skolan. Därför agerar vi direkt då vi får veta om det har hänt något som inte är tillåtet eller rent av förbjudet och om någon upplevt mobbning.

Vi har en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Den är väl känd av alla som arbetar på gymnasiet. Planen följs upp och revideras varje år.

Elevresor

Information om elevresor

Denna information gäller för dig som är folkbokförd i Ulricehamns kommun och antingen går på Tingsholm eller på gymnasium i annan kommun. Om du är folkbokförd utanför Ulricehamns kommun, men går på Tingsholm ska du också ansöka via vår tjänst.

Har du frågor?

Skicka ett mejl till: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Skolledning

Matthias Nordgren, rektor
Ansvarsområde: NA, SA, TE.

Marita Lindman Johansson, rektor
Ansvarsområde: IM samt biträdande rektor för ES och VO.

Mats Bogren, biträdande rektor
Ansvarsområde: biträdande rektor för BA, EE, FT, IN, Idrottsprofiler, NIU Längdskidor. Marknadsföring.

Annelie Lidberg, biträdande rektor
Ansvarsområde: biträdande rektor för EK och HA.

Dokument och blanketter

Ansökningsblanketter till våra profiler

Information och kontakter

Diskriminering och kränkande behandling

Inackordering

Sjukanmälan för ungdomselever

Sjukanmälan ska göras varje sjukdag av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Så gör du sjukanmälan heldag

Du kan sjukanmäla på telefon 0515-77 70 22. Följ de anvisningar du får. Knappa in personnummer så hamnar din anmälan direkt i vårt frånvarosystem. Anmälan måste göras senast kl 10.00. Vid senare anmälan registreras frånvaron för nästa dag.

Du kan också göra anmälan direkt via vår e-tjänst Skola24. Anmälan kan endast göras av vårdnadshavare. Vänd er till mentor för att få föräldrakonto. OBS! Du kan inte göra sjukanmälan via e-post.

Sjukanmälan via Skola24

Så gör du sjukanmälan del av dag

Om elev på grund av sjukdom eller andra omständigheter måste lämna skolan före skoldagens slut ska detta anmälas direkt till mentor eller direkt i skola24. Man kan även vända sig till skolsköterskan.

Sjukanmälan för vuxenstuderande

Kontakta skolsekreterare:

Karin Boström
Tel: 0321-59 54 57
E-post: karin.bostrom@ulricehamn.se

Sjukanmälan för personal

Kontakta skolsekreterare:

Annika Johansson
Tel: 0321-59 54 52
E-post: annika.johansson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 24 november 2021 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?