Om Tingsholm

Här hittar du information om frånvaro, sjukanmälan, skolsköterska, kurator och skolledningen på Tingsholmsgymnasiet. Här hittar du också blanketter och dokument som gäller för Tingsholmsgymnasiet.

Sjukanmälan

Sjukanmälan för ungdomselever

Sjukanmälan ska göras varje sjukdag av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Så gör du sjukanmälan heldag

Du kan sjukanmäla på telefon 0515-777 022. Följ anvisningarna som ges. Knappa in personnummer så hamnar din anmälan direkt i vårt frånvarosystem. Anmälan måste göras senast kl 10.00. Vid senare anmälan registreras frånvaron för nästkommande dag.

Du kan också göra anmälan direkt via vår e-tjänst Skola24. Anmälan kan endast göras av vårdnadshavare. Vänd er till mentor för att få föräldrakonto. OBS! Du kan inte göra sjukanmälan via e-post.

Sjukanmälan via Skola24

Så gör du sjukanmälan del av dag

Om elev på grund av sjukdom eller andra omständigheter måste lämna skolan före skoldagens slut ska detta anmälas direkt till mentor eller direkt i skola24. Man kan även vända sig till skolsköterskan.

Sjukanmälan för vuxenstuderande

Kontakta skolsekreterare:

Karin Boström
Tel: 0321-59 54 57
E-post: karin.bostrom@ulricehamn.se

Sjukanmälan för personal

Kontakta skolsekreterare:

Annika Johansson
Tel: 0321-59 54 52
E-post: annika.johansson@ulricehamn.se

Elevhälsa

På Tingsholmsgymnasiet finns skolsköterska, kurator och specialpedagog. Specialpedagogerna finns i sal AD4. Välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns i kontaktrutan på denna sida.

Elevinflytande

I det vardagliga arbetet har elever rätt till att ha inflytande över bland annat sin arbetsmiljö och undervisningens planering och genomförande. Alla elever har dessutom rätt att utvärdera sina kurser som ett led i att förbättra undervisningen.

Alla klasser har regelbundna klassråd där sådana frågor tas upp. Några gånger per år träffar representanter från alla klasser skolans rektor för att samråda om olika verksamhetsfrågor, som till exempel arbetsmiljön i skolan.

Arbete mot mobbning

Att alla ska trivas och framför allt känna sig trygga i skolan är en av våra viktigaste skyldigheter. Därför agerar vi direkt då vi får kännedom om otillåten händelse eller förbjudet beteende som upplevs som mobbning.

Vi har en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Den är väl känd av alla som arbetar på gymnasiet. Planen följs upp och revideras varje år.

Elevresor

Du som går på gymnasiet i Ulricehamn och har 6 km eller längre till skolan har rätt att få elevresa. Elevresa innebär att du får ett linjebusskort.

Har du över 3 km till närmaste linjebusshållplats kan du få särskild ersättning för transport till hållplatsen. Ansök via blanketten Ersättning anslutningresa

Skolledning

Marita Lindman Johansson, rektor

Ansvarsområde: IM och Gymnasiesärskolan, samt biträdande rektor för VO.

Mats Bogren, biträdande rektor

Ansvarsområde: bitr rektor för EE, FT, IN och HA

Matthias Nordgren, rektor

Ansvarsområde: EE, EK, FT, HA, IN, NA, SA, TE, VO.

Dokument och blanketter

Alla länkar nedan är pdf-filer.

Ansökningsblanketter till våra profiler

Information och kontakter

Diskriminering och kränkande behandling

 

Resor och inackordering

Sjukanmälan för ungdomselever

Sjukanmälan ska göras varje sjukdag av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Så gör du sjukanmälan heldag

Du kan sjukanmäla på telefon 0515-777 022. Följ anvisningarna som ges. Knappa in personnummer så hamnar din anmälan direkt i vårt frånvarosystem. Anmälan måste göras senast kl 10.00. Vid senare anmälan registreras frånvaron för nästkommande dag.

Du kan också göra anmälan direkt via vår e-tjänst Skola24. Anmälan kan endast göras av vårdnadshavare. Vänd er till mentor för att få föräldrakonto. OBS! Du kan inte göra sjukanmälan via e-post.

Sjukanmälan via Skola24

Så gör du sjukanmälan del av dag

Om elev på grund av sjukdom eller andra omständigheter måste lämna skolan före skoldagens slut ska detta anmälas direkt till mentor eller direkt i skola24. Man kan även vända sig till skolsköterskan.

Sjukanmälan för vuxenstuderande

Kontakta skolsekreterare:

Karin Boström
Tel: 0321-59 54 57
E-post: karin.bostrom@ulricehamn.se

Sjukanmälan för personal

Kontakta skolsekreterare:

Annika Johansson
Tel: 0321-59 54 52
E-post: annika.johansson@ulricehamn.se


Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Annika Johansson