Alla grundskolor

Grundskola innebär förskoleklass upp till årskurs nio. I Ulricehamns kommun finns 11 skolor från förskoleklass till årskurs sex och två högstadieskolor, Ätradalsskolan och Stenbocksskolan har. Här har vi samlat alla våra skolor.

Bild på Stenbocksskolan med gräsytor och träd i förgrunden

Stenbocksskolan

Vår skola ligger centralt på Stenbocksgatan i Ulricehamn och hos oss går elever i år 7, 8 och 9. Vi har cirka 600 elever och 70 anställda. Tillsammans kan vi skapa en trygg och vänskaplig skolmiljö så att alla får bästa möjligheter att lära sig. Vi vill att våra elever ska uppleva meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och…

Bild på glasparti på Ätradalsskolan. på bilden ses också en fasadskylt med skolans namn.

Ätradalsskolan

Ätradalsskolan finns i Timmele norr om Ulricehamn. På Ätradalsskolan går cirka 220 elever, från årskurs sju till nio. Skolan är en plats för glada, trygga och kreativa elever. Du som är elev ska få med dig goda kunskaper, gott självförtroende och en positiv framtidstro. Vår skola ska vara en utmanande och dynamisk arbetsplats. Som elev…

En bild på entrén vid Blidsbergs skola. Hus är i trä med större glaspartier

Blidsbergs skola

Blidsbergs skola strävar efter att vara en skola som ger kunskap, glädje och gemenskap. Skolan har cirka 100 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Det finns dessutom ett fritids som heter Kristallen.

Bild på Bogesundsskolans övre skola. En stor tegelbyggnad i rött med flera våningar

Bogesundsskolan

Välkommen till Bogesundsskolan! Vi är en skola med cirka 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Bogesundsskolan består har flera byggnader - Nedre skolan, Mellanskolan och Övre skolan. Vi har tre förskoleklasser samt fyra fritidshemsavdelningar:  Pärlan, Boge, Lärkan och Sund. Skolan har en fullstor idrottshall som byggdes 2015 tillsammans med ny matsal. Vår vision är att Bogesundsskolan…

Bild på Dalums skola samt en gräsyta som ligger i förgrunden.

Dalums skola

Välkommen till Dalums skola! Vi är en skola med cirka 100 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Här finns också Dalums bibliotek. I en annan byggnad finns matsal, idrottshall och en träslöjds- och metallslöjdsal. Vår vision är: Trygghet för alla. Lust att lära. Möjlighet att lyckas!

Bild på entrén av Gällstad skola som har stora glaspartier.

Gällstad skola

På Gällstad skola vill vi skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vi är en skola med cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Förutom klasserna upp till årskurs 6 finns det också…

Bild på Hökerums skola som har två våningar och är byggd i terrakottafärgad och beige puts

Hökerums skola

Vi är en skola med cirka 230 elever, från förskoleklass till årskurs 6. På skolan har vi ett fritidshem med tre avdelningar. I Nitta har vi ett morgonfritidshem som är öppet under skolans läsår. Hökerums skola är en skola för alla där eleverna känner att de är respekterade. Här pågår aktivt arbete mot mobbning och…

Bild på Hössna skola i gult tegel med asfaltsbeklädda skolgården i förgrunden

Hössna skola

Hössna skola har cirka 110 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Vår trivsamma landsbygdsskola har naturen alldeles inpå knutarna. På Hössna skola är vi noga med att ge barnen en god undervisning i en trygg miljö. Var och en får utvecklas efter sina egna förutsättningar. Skolan arbetar bland annat enligt en modell som kallas PALS, som…

Bild på Ulrikaskolans ingångar på baksidan av husen som är i ljusgult trä.

Ulrikaskolan

Välkommen till Ulrikaskolan! Vi är en skola med cirka 355 elever. Hos oss finns förskola och klasser upp till årskurs sex. På Ulrikaskolan finns också fem fritidshem: Asken, Alen, Boken, Lunden och Klubben.  

Bild på delar av Tvärreds skola som är en byggnad i rött trä

Tvärreds skola

Välkommen till Tvärreds skola! Vi är en skola med cirka 70 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Skolan är till stor del miljöanpassad. Skolgården ligger naturnära och har många spännande miljöer.  

Fristående grundskolor

I Ulricehamn finns 2 fristående grundskolor (friskolor) som du kan välja. De är Montessoriskolan Lindängen och Vistaholms föräldrakooperativ. Vissa år har även Ur och Skur - Myrstacken, klasser upp till förskoleklass. Montessoriskolan Lindängen Vistaholms föräldrakoperativ Ur och Skur - Myrstacken

Bild på Vegby skola som är en röd tegelbyggnad

Vegby skola

Välkommen till Vegby skola! Här går det cirka 60 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns även fritidshemmet Kamratgården. Vegby skola har under sommaren 2020 fått en helt ny skolgård. Det finns hinderbana, klätterställning, linbana, multisportbana, studsmatta och mer ändå. En aktiv rast gynnar ett gott lärande på lektionerna sen! Vi…

Bilden visar del av Marbäcks skola som är en byggnad i rött tegel i två våningar

Marbäcks skola

Marbäcks skola har cirka 50 elever, i år från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även ett fritidshem. Marbäcks skola är en trygg plats där en öppen och positiv anda råder. Skolan rustar eleverna för framtiden. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vår utemiljö präglas av…

Bild på delar av Timmele skola som är en ljusgul stenbyggnad i två våningar

Timmele skola

På Timmele skola finns cirka 130 elever som är mellan 6 och 12 år. I nära anslutning har vi Ätradalsskolan som har årskurserna 7-9 och vilka vi samarbetar med. Våra elever ska lämna skolan med positiva minnen, gott självförtroende och väl förberedda för vidare studier. På Timmele skola arbetar vi gemensamt, all personal, elever och föräldrar…