Marbäcks förskola

Marbäcks förskola är en Grön flagg-certifierad förskola. Den byggdes 2007 med stora, ljusa lokaler för barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan ligger i natursköna Marbäck där barnen får möjlighet att uppleva både sjö, skog, jord- och lantbruk och mycket mer.

Bild på Marbäcks förskola som är en enplanshus i rött trä byggt i vinkel..Marbäcks förskola

Vi arbetar utifrån vår vision som är ”Trygga barn som har roligt tillsammans”. På Marbäcks förskola lyfter vi fram leken som en viktig del i barns utveckling och lärande. I den utvecklar barn sin fantasi, inlevelse, kommunikation, språk och att samarbeta, lösa problem och många andra saker.

Trivsel och trygghet

Vi lägger stor vikt vid inskolningen för att bygga bra relationer med barn och vårdnadshavare. Trygga föräldrar ger trygga barn.

Vi arbetar aktivt för att varje barn ska känna gemenskap. Vi har tydliga rutiner och regler för att skapa trygghet.

I den lärande leken som vi värderar högt på Marbäcks förskola utvecklas barnens glädje, gemenskap och samarbete.

Lärande och utveckling

Vi har sedan 2012 arbetat med Grön Flagg och arbetat med nedanstående teman.

Klimat och energi: Barnen lär sig om vind- och vattenkraft genom experiment, skapande, studiebesök vid vindkraftverket.

Kretsloppet: Barnen lär sig om sopsortering, skräp i naturen, odling, nedbrytning, kompostering, slutet kretslopp.

Närmiljön: Barnen får upptäcka och undersöka olika platser i vår närmiljö. Vi följer sjön under året för att lära oss om årstidernas skiftningar. Vi besöker bondgården, lokala företag, kyrkan m.fl. för att utveckla lärandet.

I den dagliga verksamheten ingår bland annat:

Motorik: Barnen får regelbundet besöka idrottshallen, skogen t.ex. ”Ekbacken”, Ragnars kulle, lekplatser, förskolans gård m.fl. för att utveckla och utmana barnens motoriska färdigheter.

Språk: På vår förskola använder vi oss av tecken som stöd, bilder som stöd, rim och ramsor, sånger/rörelsesånger, böcker och skrift-/bildspråket för att främja varje barns språkutveckling.

Matte: Barnen får under sin dag möta många olika matematiska begrepp såsom lägesord, former, antal, problemlösning, olika mått, experiment och teknik.

Skapande: Barnen får prova olika material, olika tekniker. Vi målar, gör papier maché, play-doh, skapar med bland annat natur-/ återvinningsmaterial mm. Barnen får skapa utifrån sin egen fantasi och förmåga.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Vi arbetar aktivt för att varje barn ska mötas på sin nivå. Barnens och gruppens utveckling dokumenteras genom systematiskt kvalitetsarbete (SKA), som sedan används vid planering och utveckling av verksamheten. För barn med behov av stöd kan en handlingsplan upprättas vid behov tillsammans med vårdnadshavare och specialpedagog. Vi anpassar verksamheten efter barnets/barngruppens behov.

Delaktighet och inflytande

Vi lyssnar på varje barns åsikter, tankar, idéer och frågor och använder dem i vår verksamhet och utgår så mycket vi kan från barnens idéer när vi planerar vår verksamhet.

Vi har demokratiska val på förskolan. Barnen får många tillfällen under dagen att välja vad de vill göra.

Vi lägger stor vikt vid inskolningen för att bygga bra relationer med barn och vårdnadshavare. Trygga föräldrar ger trygga barn.

Vi arbetar aktivt för att varje barn ska känna gemenskap. Vi har tydliga rutiner och regler för att skapa trygghet.

I den lärande leken som vi värderar högt på Marbäcks förskola utvecklas barnens glädje, gemenskap och samarbete.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 14 juni 2022 av Helena Häggström

Adress

Ulricehamnsvägen 7
523 93 Marbäck

Hjälpte informationen på denna sida dig?