Ulrikaskolan

Välkommen till Ulrikaskolan! Vi är en skola med 393 elever. Hos oss finns förskola och klasser upp till årskurs sex.

Bild på Ulrikaskolans ingångar på baksidan av husen som är i ljusgult trä.Ulrikaskolan

På Ulrikaskolan finns också fyra fritidshem: Alen, Asken, Boken och Lunden.

 

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.

Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Ordningsregler

 • Vi visar respekt för varandra och är vänliga mot våra kamrater och alla som arbetar i skolan.
 • Vi har ett vårdat språk och är rädda om varandras saker.
 • Vi bidrar alla till arbetsro.
 • Vi går lugnt inomhus.
 • Vi är varsamma med personliga saker och skolan. Om vi har pengar, mobiltelefon eller andra värdefulla saker med oss så ser vi till att de förvaras i ett låst skåp i klassrummet så att de inte försvinner, går sönder eller stör undervisningen.
 • Vi har inneskor i matsalen och i slöjdlokalerna så att vi inte skadar fötterna på vassa saker.
 • I matsalen tänker vi på att äta tillsammans. Vi pratar med bordskamraterna och äter oss mätta på maten. Borden torkas innan klassen/fritids lämnar matsalen.
 • Vi äter inget godis på skolan.
 • Vi tar inte med oss något som innehåller nötter.
 • Vi respekterar fattade beslut. Vill vi förbättra och förändra något tar vi upp det på klassråd och elevråd.
 • Om någon bryter mot ordningsreglerna så blir det ett samtal om händelsen med en vuxen. Vårdnadshavare, rektor och kurator kontaktas då det anses behövas.
 • I skolan gäller samma lagar och värderingar som i svenska samhället i övrigt.

Våra skolgårdsregler

 • Alla är ute på rasterna.
 • Ingen ska vara ensam.
 • Vi visar respekt mot andra och andras saker.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Fotboll spelas på fotbollsplanen.
 • Alla håller sig inom skolområdet (ser skolan och hör signalen).
 • Vi kastar inte snöboll.

”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig det ska du också göra mot dem.”

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd

Elever från förskoleklass till åk 6 och särskolan utgör elevrådet tillsammans med rektor.

Klassråd

Inom varje klass bildar lärare och elever tillsammans ett klassråd. Klassrådet behandlar frågor om planering och uppföljning av klassens verksamhet, frågor som rör skolmiljön samt frågor som är av gemensamt intresse för klassens verksamhet.

Brukarråd

Ulrikaskolans brukarråd består av elever, föräldrar och personal. I brukarrådet ska det ingå en föräldrarepresentant från varje årskurs. De utses vid höstens föräldramöten.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritidshem

På Ulrikaskolan finns fyra fritidshemsavdelningar med barn i åldrarna 6-12 år. Våra avdelningar är:

Alen (åk 3-6) – tel.  0766-43 54 05
Asken (F-2) – tel. 0766-43 54 03
Boken (F-2) – tel. 0766-43 54 04
Lunden (F-2) – tel. 0766-43 68 28

 

Öppettider 06:00 – 18:00

06:00 Gemensam öppning på Alen
06:45 Övriga avdelningar öppnas upp

måndag – torsdag 16:50-18:00
Gemensam stängning på Alen för alla avdelningar

fredagar 15:50-18:00
Gemensam stängning på Alen för alla avdelningar

 

Några saker att tänka på

Meddela eller kontakta oss om:

 • ditt barn inte kommer till skola eller fritidshemmet på grund av sjukdom
 • ditt barn blir försenat
 • tillfälliga schemaändringar
 • någon annan hämtar ditt barn
 • det är något du undrar över

Se även till att du eller ditt barn tydligt meddelar personalen när du är och lämnar eller hämtar ditt barn. För att få en kontinuerlig kontakt så vill vi att du stämmer av muntligt med personalen vid lämning eller hämtning minst en gång/vecka.

Barnen behöver ett par smidiga inneskor eller tofflor, oömma och praktiska kläder, ytterkläder efter väder samt extra ombyte. Tänk på att namna alla barnens kläder!

I hallen hänger information, där kan ni se vad vi gör under veckan. Flera av våra avdelningar har även Instagram-konton där du som vårdnadshavare kan följa för att se vad vi gör i verksamheten. Fint om du pratat med ditt barn om hur de trivs hos oss. Återkoppla gärna till oss personal, gärna både ris och ros.

Alla avdelningar skickar ut information via InfoMentor då och då. Vi är tacksamma för att ni tar del av all information och är positiva till att ni återkopplar och kommer med frågor eller synpunkter.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.

Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 3 augusti 2022 av Helena Häggström

Adress

Tre Rosors väg
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?