Felparkering och flytt av fordon

Det är polis och kommunala parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna på gator och vägar följs.

Om du inte följer generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter där dessa gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift.

Regler för specifika gator hos Transportstyrelsen

Sök på den gata du är intresserad av att veta mer om.

Flytt av felaktigt parkerat fordon

Om ett fordon står felaktigt uppställt eller anses övergivet på kommunal mark kan Ulricehamns kommun, Polisen eller Trafikverket fatta beslut om flyttning av fordonet.

Vrak skrotas

Har kommunen beslutat att fordonet är att anse som vrak skrotas fordonet och kommunen blir omedelbart ägare.

Fordon felaktigt parkerat på privat mark

Då ett registrerat fordon står felaktigt parkerat på en privat markägares mark är det markägarens ansvar att meddela fordonsägaren att fordonet måste flyttas.

Om fordonsägaren efter tillsägelse från markägaren inte flyttar sitt fordon kan markägaren begära flyttning av fordonet.

Vid flyttning av fordon från allmän plats/gatumark faktureras fordonets ägare. Vid flyttning av fordon från kvartersmark/tomtmark faktureras markägaren alternativt den som har avtal att nyttja marken.

Beställning av fordonsflytt tomtmark (pdf)

Förvaring av flyttat fordon

När kommunen fattat beslut om att flytta ett fordon förvaras det på kommunens särskilda uppställningsplats tills dess att fordonets ägare hämtar ut fordonet. Om ägaren känd har hen en månad på sig att hämta ut sitt fordon innan äganderätten överförs till kommunen.

Felaktig parkeringsavgift

Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Betalningen ska ske inom angiven tid. Om du anser att parkeringsanmärkningen som du har fått är felaktig kan du begära rättelse.

Vänd dig då till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen. Kommunen kan inte ta tillbaka en felparkeringsavgift, du måste vända dig till polisen om du anser att avgiften delats ut felaktigt.

Om ett fordon står felaktigt uppställt eller anses övergivet på kommunal mark kan Ulricehamns kommun, Polisen eller Trafikverket fatta beslut om flyttning av fordonet.

Vrak skrotas

Har kommunen beslutat att fordonet är att anse som vrak skrotas fordonet och kommunen blir omedelbart ägare.

Fordon felaktigt parkerat på privat mark

Då ett registrerat fordon står felaktigt parkerat på en privat markägares mark är det markägarens ansvar att meddela fordonsägaren att fordonet måste flyttas.

Om fordonsägaren efter tillsägelse från markägaren inte flyttar sitt fordon kan markägaren begära flyttning av fordonet.

Vid flyttning av fordon från allmän plats/gatumark faktureras fordonets ägare. Vid flyttning av fordon från kvartersmark/tomtmark faktureras markägaren alternativt den som har avtal att nyttja marken.

Beställning av fordonsflytt tomtmark (pdf)

Förvaring av flyttat fordon

När kommunen fattat beslut om att flytta ett fordon förvaras det på kommunens särskilda uppställningsplats tills dess att fordonets ägare hämtar ut fordonet. Om ägaren känd har hen en månad på sig att hämta ut sitt fordon innan äganderätten överförs till kommunen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 18 september 2020, senast ändrad den 5 januari 2024 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?