Markanvisning

Markanvisningstävlingar hålls då kommunal mark för bostadsbyggande ska fördelas.

Ulricehamns kommun har vid flertalet tillfällen anordnat markanvisningstävling för fördelning av kommunal mark till olika intressenter för byggnation av nya bostäder. Just nu finns ingen pågående markanvisningstävling. Framtida markanvisningstävlingar kommer presenteras på denna sida.

Processen för markanvisning

  • Ulricehamns kommun tar beslut om att genomföra markanvisningstävling för ett specifikt område/fastighet
  • Ett prospekt tas fram och annonseras för allmänheten
  • Exploatörer har möjlighet att under en tidsperiod skicka in anbud tillsammans med översiktlig redogörelse, principskisser, byggnadsvolymer, utformning, tekniska frågor av vikt och eventuella andra dokument
  • Kommunen utser en vinnare och fattar ett tilldelningsbeslut* till den byggaktör som bedöms ha den bästa helhetslösningen
  • Markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och vinnaren inom 10 dagar från det att vinnare har utsetts
  • Vinnaren betalar in markanvisningsavgift inom en månad från att markanvisningsavtalet har undertecknats av båda parter
  • Vinnaren ansöker om bygglov
  • Köpeavtal tecknas mellan kommunen och vinnaren efter att bygglovet är beviljat och vunnit laga kraft

*Tilldelningsbeslutet vinner laga kraft när kommunstyrelsen har godkänt beslutet

Vid överlåtelse av mark använder kommunen sig av byggnadsskyldighet. Byggnadsskyldigheten regleras genom att den totala byggnadsarean uppgår till ett visst antal m². Skyldigheten anses uppfylld då bottenplattan/plattorna är gjutna. Tidsfristen för byggnadsskyldigheten fastställs efter dialog med byggherren, dock maximalt 18 månader. I de fall som byggnadsvillkoret ej uppfylls, behåller kommunen handpenningen/ markanvisningsavgiften som erläggs vid undertecknande av markanvisningsavtal och fastigheten återgår till kommunen.

 


Publicerat av Kajsa Leidek den 11 september 2019, senast ändrad den 21 oktober 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?