Markanvisning

Ulricehamns kommun har vid flertalet tillfällen anordnat markanvisningstävling för fördelning av kommunal mark till olika intressenter för byggnation av nya bostäder. Kommunen kan ge markanvisningar till olika aktörer på byggmarknaden. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt för att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen.

Riktlinjer
Ulricehamns kommun har antagna riktlinjer för markanvisning.
Riktlinjer för markanvisning

Kommande markanvisningar
Ulricehamns kommun tar beslut om att genomföra markanvisningstävling för ett specifikt område/fastighet.
Nedan finns information om kommande markanvisningar.

För intresse att delta i markanvisningstävlingar, ta kontakt via mejl:  markochexploatering@ulricehamn.se

 

 

Santatorieskogen 1:31 m. fl.

Området är beläget i östra Ulricehamn strax norr om det nya bostadsområdet Bergsäter. Området kommer att knyta ihop bostadsområdet Stadsskogen med friluftsområdet Lassalyckan. I planarbetet som nyligen uppstartats planeras för en F-6 skola som kommer att vara belägen norr om bostadsområdet Bergsäter i direkt anslutning till bostadsområdet Stadsskogen. I området planeras även för enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus. Inbjudan till markanvisningstävling bedöms kunna skickas ut under slutet av 2021/våren 2022.

Bergsäter

Ett helt nytt bostadsområde i sydöstra Ulricehamn. Planarbetet är i slutfasen och beräknas att antas sommaren 2020. Inom området planeras ett samverkanshus med förskola samt vård- och omsorgsboende. Området kommer att bestå av en blandad bebyggelse med enbostadshus (privat aktör), rad/parhus samt flerbostadshus. Utbyggnaden kommer att ske etappvis. Inbjudan till markanvisningstävling beräknas skickas ut under våren 2021.

Området är beläget i östra Ulricehamn strax norr om det nya bostadsområdet Bergsäter. Området kommer att knyta ihop bostadsområdet Stadsskogen med friluftsområdet Lassalyckan. I planarbetet som nyligen uppstartats planeras för en F-6 skola som kommer att vara belägen norr om bostadsområdet Bergsäter i direkt anslutning till bostadsområdet Stadsskogen. I området planeras även för enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus. Inbjudan till markanvisningstävling bedöms kunna skickas ut under slutet av 2021/våren 2022.


Publicerat av Kajsa Leidek den 11 september 2019, senast ändrad den 13 maj 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?