Markanvisning

Ulricehamns kommun har vid flertalet tillfällen anordnat markanvisningstävling för fördelning av kommunal mark till olika intressenter för byggnation av nya bostäder.

Kommunen kan, genom markanvisning, tilldela mark till en aktör på byggmarknaden. Det innebär att byggaktören får ensamrätt att under en viss tid och under särskilda villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning (pdf)

Pågående markanvisningar

Markanvisningstävling Bergsäter

Kommande markanvisningar

Ulricehamns kommun tar beslut om att genomföra markanvisningstävling för ett specifikt område/fastighet. För intresse att delta i markanvisningstävlingar, ta kontakt via mejl:  markochexploatering@ulricehamn.se

Publicerat av Kajsa Leidek den 11 september 2019, senast ändrad den 2 januari 2024 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?