Detaljplaneinformation

 

Om du i egenskap av hyresvärd tar emot information från kommunen att det finns möjlighet att skicka in synpunkter på detaljplaneförslag är kommunen tacksamma om du sprider budskapet vidare till hyresgästerna.

Som hyresvärd har du ingen skyldighet att informera hyresgästerna men de räknas som sakägare om de bor i en fastighet som ligger nära fastigheten/området som detaljplanen berör. Hyresgäster är ofta angelägna om att få sådan information till sig och kommunen ser gärna att de skickar in sina synpunkter. Kommunen kan inte nå hyresgästerna för att sprida informationen och det är därför som informationen skickas till hyresvärden.


Publicerat av Kajsa Leidek den 13 september 2019, senast ändrad den 24 februari 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?