Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan stöttar dig med det som rör din hälsa och dina studier. Du kan till exempel få hjälp av kurator eller skolsköterska. På varje skola finns ett elevhälsoteam med skolans rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog eller speciallärare.

Bild på flicka pratar med en kurator

Genom skolornas elevhälsoteam kan du få kontakt med centrala elevhälsans psykologer och specialpedagoger. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykologer på centrala elevhälsan. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakta skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan
Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
E-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan, grundsärskola år 1-6 och träningsskola 1-6
Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09, Mobil: 0766-43 54 09
E-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola, Vegby skola och Tvärred skola
Jenny Johansson, skolsköterska
Telefon: 0766-43 59 19
E-post: jenny.johansson3@ulricehamn.se

Hökerum skola och Tingsholmsgymnasiet
Clara Andersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 58 75
E-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan, grundsärskola år 7-9
Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
E-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Blidsberg skola, Dalum skola och Ätradalskolan
Helene Palmer, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
E-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Timmele skola, Hössna skola och Stenbocksskolan
Linn Pettersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 67 13, 0766-43 67 13
E-post: linn.pettersson@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet, gymnasiesärskola och grundsärskola år 7-9
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69, 0766-43 54 69
E-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Kontakta kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända er till skolkurator när ni behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Vi tar emot alla frågor och funderingar. Om det behövs, hjälper vi dig vidare till andra funktioner som kan ge stöd. En skolkurator har tystnadsplikt.

På gymnasieskolan kan du även få stöd i studieekonomiska frågor. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Stödet utgår utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundskolan, Vistaholms skola och Montessoriskolan
Karin Götharson, kurator
Telefon: 0321-59 53 39, 0766-43 53 39
E-post: karinelisabeth.gotharson@ulricehamn.se

Ulrikaskolan, grundsärskolan 1-9 och träningsskolan 1-6
Viveca Fornstedt, kurator
Telefon: 0321-59 54 13, 0766-43 54 13
E-post: viveca.fornstedt@ulricehamn.se

Gällstad skola, Vegby skola, Marbäck skola och Tvärreds skola
Marita Kajic, kurator
Telefon: 0766-43 59 20
E-post: marita.kajic@ulricehamn.se

Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola
Veronica Germo
Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74
E-post: veronica.germo@ulricehamn.se

Timmele skola och Hössna skola
Karin Björkholm, kurator
Telefon: 0766-43 55 29
E-post: karin.bjorkholm@ulricehamn.se

Stenbocksskolan 
Ellis Borg, kurator
Telefon: 0321-595373
E-post: ellis.borg@ulricehamn.se 

Stenbocksskolan och Ätradalsskolan
Eva Björklund, kurator
Telefon: 0321-59 63 55
E-post: eva.bjorklund@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet (ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan)
Ellinora Zadik, kurator
Telefon: 0766-435468
E-post: ellinora.zadik@ulricehamn.se

 

Kontakta psykolog och specialpedagog

På centrala elevhälsan finns psykologer och specialpedagoger som arbetar kommunövergripande. De erbjuder elever stöd i skolutveckling och gör utredningar inom alla skolformer i Ulricehamns kommun. En insats från centrala elevhälsan beslutas i samarbete med varje skolas rektor. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykolog.

Skolpsykologer

Mikael Odhage, leg. psykolog
Telefon: 0321 – 59 53 15, 0766 – 43 53 15
E-post: mikael.odhage@ulricehamn.se

Specialpedagoger

Anette Carlsson, specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 53 17, 0766 – 43 53 17
E-post: anette.karlsson1@ulricehamn.se

Marie Bülow, specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 53 13, 0766-43 53 13
E-post: marie.bulow@ulricehamn.se

Fung Hua, specialpedagog
Telefon: 0766 – 43 53 23
E-post: tuphuong.perssonhua@ulricehamn.se

Merja Bahlsten, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 53 11, mobil 0766-43 53 11
merja.bahlsten@ulricehamn.se

 

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan
Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
E-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan, grundsärskola år 1-6 och träningsskola 1-6
Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09, Mobil: 0766-43 54 09
E-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola, Vegby skola och Tvärred skola
Jenny Johansson, skolsköterska
Telefon: 0766-43 59 19
E-post: jenny.johansson3@ulricehamn.se

Hökerum skola och Tingsholmsgymnasiet
Clara Andersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 58 75
E-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan, grundsärskola år 7-9
Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
E-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Blidsberg skola, Dalum skola och Ätradalskolan
Helene Palmer, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
E-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Timmele skola, Hössna skola och Stenbocksskolan
Linn Pettersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 67 13, 0766-43 67 13
E-post: linn.pettersson@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet, gymnasiesärskola och grundsärskola år 7-9
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69, 0766-43 54 69
E-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 7 september 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?