Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan stöttar dig med det som rör din hälsa och dina studier. Du kan till exempel få hjälp av kurator eller skolsköterska. På varje skola finns ett elevhälsoteam med skolans rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog eller speciallärare.

Genom skolornas elevhälsoteam kan du få kontakt med centrala elevhälsans psykologer och specialpedagoger. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykologer på centrala elevhälsan. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakta skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan
Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
E-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan och grundsärskola år 1-6
Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09, Mobil: 0766-43 54 09
E-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola (inkl. särskola 1-6), Vegby skola, Tvärred skola
Jenny Johansson, skolsköterska
Telefon: 0766-43 53 18
E-post: jenny.johansson3@ulricehamn.se

Hökerum skola och Tingsholmsgymnasiet
Clara Andersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 58 75
E-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan och grundsärskola år 7-9
Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
E-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Blidsbergs skola, Dalums skola och Stenbocksskolan
Cornelia Winther, skolsköterska
Telefon: 0321-59 67 13, 0766-43 67 13
E-post: cornelia.winther@ulricehamn.se

Hössna skola, Timmele skola och Ätradalskolan
Helene Palmér, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
E-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet, gymnasiesärskola och grundsärskola år 7-9
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69, 0766-43 54 69
E-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Kontakta kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända er till skolkurator när ni behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Vi tar emot alla frågor och funderingar. Om det behövs, hjälper vi dig vidare till andra funktioner som kan ge stöd. En skolkurator har tystnadsplikt.

På gymnasieskolan kan du även få stöd i studieekonomiska frågor. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Stödet utgår utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundskolan
Karin Götharson, kurator
Telefon: 0321-59 53 39, 0766-43 53 39
E-post: karinelisabeth.gotharson@ulricehamn.se

Ulrikaskolan och grundsärskola 1-6
Viveca Fornstedt, kurator
Telefon: 0321-59 54 13, 0766-43 54 13
E-post: viveca.fornstedt@ulricehamn.se

Gällstad skola, Vegby skola, Marbäck skola (inkl. grundsärskola), Tvärreds skola
vakant

Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola
Veronica Germo
Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74
E-post: veronica.germo@ulricehamn.se

Timmele skola, Hössna skola, Vistaholms skola och Montessoriskolan
Karin Björkholm, kurator
Telefon: 0766-43 55 29
E-post: karin.bjorkholm@ulricehamn.se

Stenbocksskolan 
Ellis Borg, kurator
Telefon: 0321-595373
E-post: ellis.borg@ulricehamn.se 

Stenbocksskolan, grundsärskola 7-9 och Ätradalsskolan
Johanna Lind, kurator
Telefon: 0321-59 63 55
E-post: johanna.lind@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet (ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan)
Maja Dyfverman, kurator
Telefon: 0766-435468
E-post: maja.dyfverman@ulricehamn.se

Kontakta psykolog och specialpedagog

På centrala elevhälsan finns psykologer och specialpedagoger som arbetar kommunövergripande. De erbjuder elever stöd i skolutveckling och gör utredningar inom alla skolformer i Ulricehamns kommun. En insats från centrala elevhälsan beslutas i samarbete med varje skolas rektor. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykolog.

Skolpsykologer

Mikael Odhage, leg. psykolog
Telefon: 0321 – 59 53 15, 0766 – 43 53 15
mikael.odhage@ulricehamn.se

Specialpedagoger – barnhälsan

Marlene Junholt, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 53 59
marlene.junholt@ulricehamn.se

Malin Klaar, Specialpedagog
Telefon: 0766-436695
malin.klaar@ulricehamn.se

Annika Larsson, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 55 19
annika.larsson1@ulricehamn.se

Kamilla Norén, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 58 96
kamilla.noren@ulricehamn.se

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan
Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
E-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan och grundsärskola år 1-6
Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09, Mobil: 0766-43 54 09
E-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola (inkl. särskola 1-6), Vegby skola, Tvärred skola
Jenny Johansson, skolsköterska
Telefon: 0766-43 53 18
E-post: jenny.johansson3@ulricehamn.se

Hökerum skola och Tingsholmsgymnasiet
Clara Andersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 58 75
E-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan och grundsärskola år 7-9
Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
E-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Blidsbergs skola, Dalums skola och Stenbocksskolan
Cornelia Winther, skolsköterska
Telefon: 0321-59 67 13, 0766-43 67 13
E-post: cornelia.winther@ulricehamn.se

Hössna skola, Timmele skola och Ätradalskolan
Helene Palmér, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
E-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet, gymnasiesärskola och grundsärskola år 7-9
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69, 0766-43 54 69
E-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 7 november 2022 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?