Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan stöttar dig med det som rör din hälsa och dina studier. Du kan till exempel få hjälp av kurator eller skolsköterska. På varje skola finns ett elevhälsoteam med skolans rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog eller speciallärare.

Genom skolornas elevhälsoteam kan du få kontakt med centrala elevhälsans psykologer och specialpedagoger. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykologer på centrala elevhälsan. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakta skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan
Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
E-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan
Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09, Mobil: 0766-43 54 09
E-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola, Vegby skola och Tvärreds skola
Jenny Johansson, skolsköterska
Telefon: 0766-43 53 18
E-post: jenny.johansson3@ulricehamn.se

Blidsbergs skola och Dalums skola
Clara Andersson, skolsköterska
Telefon:
E-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan och Tingsholmsgymnasiet
Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
E-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Stenbocksskolan och anpassad skola
Malin Bergman, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 70, 0766-43 53 70
E-post: malin.bergman@ulricehamn.se

Hökerums skola och Hössna skola
Cornelia Winther, skolsköterska
Telefon: 0321-59 67 13, 0766-43 67 13
E-post: cornelia.winther@ulricehamn.se

Timmele skola och Ätradalskolan
Helene Palmér, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
E-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69
E-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Kontakta kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända er till skolkurator när ni behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Vi tar emot alla frågor och funderingar. Om det behövs, hjälper vi dig vidare till andra funktioner som kan ge stöd. En skolkurator har tystnadsplikt.

På gymnasieskolan kan du även få stöd i studieekonomiska frågor. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Stödet utgår utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundskolan
Karin Götharson, kurator
Telefon: 0321-59 53 39, 0766-43 53 39
E-post: karinelisabeth.gotharson@ulricehamn.se

Ulrikaskolan och anpassad skola (Ulrikaskolan)
Viveca Fornstedt, kurator
Telefon: 0321-59 54 13, 0766-43 54 13
E-post: viveca.fornstedt@ulricehamn.se

Gällstad skola, Vegby skola, Marbäck skola och Tvärreds skola
Stephanie Edman
Telefon: 0321-59 59 20, 0766-43 59 20
E-post: stephanie.edman@ulricehamn.se

Hökerums skola och Hössna skola
Veronica Germo
Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74
E-post: veronica.germo@ulricehamn.se

Blidsbergs skola och Dalums skola
Karin Björkholm, kurator
Telefon: 0766-43 55 29
E-post: karin.bjorkholm@ulricehamn.se

Stenbocksskolan 
Ellis Borg, kurator
Telefon: 0321-595373
E-post: ellis.borg@ulricehamn.se 

Stenbocksskolan och anpassad skola
Maja Dyfverman, kurator
Telefon: 0321-59 54 68
E-post: maja.dyfverman@ulricehamn.se

Timmele skola och Ätradalsskolan
Johanna Lind, kurator
Telefon: 0321-59 63 55
E-post: johanna.lind@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet
Ellinora Zadik, kurator
Telefon: 0321-59 54 68, 0766-43 54 68
E-post: ellinora.zadik@ulricehamn.se

Kontakta psykolog och specialpedagog

På centrala elevhälsan finns psykologer och specialpedagoger (åtta stycken) som arbetar kommunövergripande. Centrala elevhälsan ansvarar bland annat för processen inför mottagande i anpassad skola (särskola). Elever och vårdnadshavare kan ta direktkontakt med psykolog. Kontakt med någon av centrala elevhälsans specialpedagoger (grundskola och gymnasium) går genom respektive skola, då en insats från centrala elevhälsan alltid ska beslutas i samarbete med respektive skolas rektor. Kontaktuppgifter till specialpedagoger i förskola (barnhälsan) finner du nedan.

Skolpsykolog

Skolpsykolog Anna Strandberg nås genom respektive skolas elevhälsoteam.

Specialpedagoger i förskola

Marlene Junholt, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 53 59
marlene.junholt@ulricehamn.se

Frida Jansson, Specialpedagog
Telefon: 0766-436695
frida.jansson@ulricehamn.se

Annica Larsson, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 55 19
annika.larsson1@ulricehamn.se

Kamilla Norén, Specialpedagog
Telefon: 0321 – 59 58 96
kamilla.noren@ulricehamn.se

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan
Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
E-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan
Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09, Mobil: 0766-43 54 09
E-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola, Vegby skola och Tvärreds skola
Jenny Johansson, skolsköterska
Telefon: 0766-43 53 18
E-post: jenny.johansson3@ulricehamn.se

Blidsbergs skola och Dalums skola
Clara Andersson, skolsköterska
Telefon:
E-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan och Tingsholmsgymnasiet
Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
E-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Stenbocksskolan och anpassad skola
Malin Bergman, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 70, 0766-43 53 70
E-post: malin.bergman@ulricehamn.se

Hökerums skola och Hössna skola
Cornelia Winther, skolsköterska
Telefon: 0321-59 67 13, 0766-43 67 13
E-post: cornelia.winther@ulricehamn.se

Timmele skola och Ätradalskolan
Helene Palmér, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
E-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69
E-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 14 maj 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?