Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av stöd från flera verksamheter, exempelvis socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård kan du få dina insatser samordnade. Du får då hjälp att ordna ett möte för att göra en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.

Tecknad bild på många människor

En samordnad individuell plan (SIP) gör det tydligt vilka dina kontaktpersoner är och hur du kommer i kontakt med dem.

Så här går det till:

  • Du själv, någon av dina omsorgskontakter eller en närstående ber om en SIP.
  • På SIP-mötet berättar du vad som är viktigt för dig.
  • Det som bestäms på SIP-mötet skrivs ner i en plan som kallas för SIP.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att mötas. Du är också med och planerar mötet och bestämmer vilka som ska bjudas in.

Om du vill ha hjälp att ordna ett SIP-möte kan du prata med någon person som du har kontakt med i skolan, omsorgen, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Lär dig mer om SIP

Kort informationsfilm om samordnad individuell plan, SIP, på tre minuter, från Sveriges Kommuner och Landsting.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 20 december 2018, senast ändrad den 20 december 2018 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?