Återvinningscentralen Övreskog

Strax norr om Ulricehamns tätort finns Överskogs återvinningscentral. Runt om i kommunen finns även mindre stationer där du kan återvinna t.ex. tidningar och glas. Återvinningscentralen Övreskog drivs av det kommunala energibolaget Ulricehamns Energi AB (UEAB).

När har återvinningscentralen öppet?

På Ulricehamns Energis webbplats hittar du aktuella öppettider för Övreskog.

Öppettider för Övreskogs återvinningscentral hos Ulricehamns Energi

Vad kan jag sortera där?

På återvinningscentralen Övreskog kan du lämna:

 • Förpackningar och tidningar
 • Grovavfall
 • Farligt avfall och elavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Användbara prylar

Genom att sortera ditt avfall och lämna det till återvinning kan du bidra till minskad påverkan på naturen och få lägre kostnader för ditt hushåll.

Information om dur du sorterar ditt avfall hos Ulricehamns Energi

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna runt om i kommunen kan du lämna förpackningar av plast, metall, glas, kartong och tidningar. Återvinningsstationerna anläggs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB).

Information om Förpacknings- och tidningsinsamlingen hos FTI

Karta över återvinningsstationer i hela kommunen hos Ulricehamns Energi

Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte får plats i din soptunna. Som grovavfall räknas bland annat möbler, byggmaterial, cyklar, vitvaror eller gräsklippare.

Du kan lämna ditt grovavfall på Övreskogens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Om du inte har möjlighet att kompostera trädgårdsavfall själv så kan du lämna det, utan kostnad, på återvinningscentralen Övreskog.

Att göra sig av med trädgårdsavfall genom att tippa det i närmsta skogsdunge är ett lagbrott (nedskräpning).

Farligt avfall och elavfall

Exempel på farligt avfall och elavfall:

 • Lågenergilampor, lysrör och kvicksilverarmaturer
 • Batterier (tänk på att leksaker med ljus och ljud ofta har inbyggt batteri)
 • Sprayburkar och rengöringsmedel
 • Lim, färgrester och lösningsmedel
 • Olja, oljefilter
 • Elektrisk ljud- och bildutrustning
 • Bekämpningsmedel (insekts- och ogräsmedel)

Att hantera farligt avfall felaktigt skadar oss människor och vår miljö.

Information om hantering av farligt avfall hos Naturvårdsverket

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte får plats i din soptunna. Som grovavfall räknas bland annat möbler, byggmaterial, cyklar, vitvaror eller gräsklippare.

Du kan lämna ditt grovavfall på Övreskogens återvinningscentral.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 15 juni 2023 av Ellen Haglund

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?