Lokala trafikföreskrifter

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns det lokala trafikföreskrifter att förhålla sig till. De lokala trafikföreskrifterna kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Bild på en vägskylt med förbud för cykeltrafik och motorfordon. i bakgrunden stora torget och gågatan i Ulricehamn.

Föreskrifterna finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Det finns oftast vägmärken uppsatta som visar på den lokala trafikregeln, det kan exempelvis handla om skyltning för parkeringsförbud.

Tomgångskörning – en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Lokala föreskrifter – för att skydda människors hälsa och miljö, 2020 (pdf)

Exempel på lokala trafikföreskrifter är:

  • Hastighetsbegränsningar
  • Stopp- eller väjningsplikt där högerregeln annars gäller
  • Att en väg ska vara huvudled
  • Förbud mot omkörning
  • Förbud att stanna och parkera

Det är Ulricehamns kommun som beslutar om de lokala trafikföreskrifterna inom tätbebyggt område i kommunen. Alla Ulricehamns kommuns lokala trafikföreskrifter finns samlade i Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.
(För att söka väljer du ”Västra Götaland” som län och ”Ulricehamn” som kommun. Fyll sedan i det vägnummer eller gatunamn där du vill veta vilka regler som gäller.)

Synpunkter eller förslag på lokal föreskrift?

Skicka förslag/synpunkter till trafikogata@ulricehamn.se.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 juli 2018, senast ändrad den 15 april 2021 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?