Vegby skola

Välkommen till Vegby skola! Vi är en skola med cirka 75 elever, från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns även fritidshemmet Kamratgården.

Vegby skolaVegby skola

På Vegby skola arbetar vi med fadderverksamhet. De äldre barnen har ansvar för de yngre. Vårt mål är att detta ska leda till en skola där alla är trygga och behandlas med respekt. Utifrån den gemensamma grunden arbetar vi vidare på olika sätt.

Ett ständigt återkommande arbete med barnen är diskussioner och undervisning om hur viktigt vårt uppträdande mot varandra är för att alla ska må bra på skolan.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro anmäls i första hand via Infomentor, du kan även ringa 0321-59 55 80.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolan har vi elevråd med representanter för personal och elever. Vi samverkar med föräldrar bland annat genom brukarråd.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritids

Kamratgården är en fritidsavdelning med ca 30 barn.

På fritidshemmet vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid. För att barnen skall uppleva fritiden som rolig och stimulerande försöker vi utforma verksamheten efter deras behov och intressen.

Barnen har ofta stort behov av den fria leken, därför arbetar vi mycket med att få den att fungera bra. Detta gör vi genom att försöka skapa gruppkänsla och empati för varandra.

Ytterligare ett sätt att skapa bra förutsättningar för den fria leken är att vi försöker ha funktionella rum som möjliggör fungerande lek för allas behov. På Kamratgården finns ett arbetsrum för skapande, aktivitetsrum för spel, pussel, data och läsning mm, byggrum och en gymnastikhall i direkt anslutning till fritidslokalerna.

Efter skoldagens slut samlas barnen tillsammans på fritids för en stunds avslappning till musik och därefter äter de frukt.

En dag i veckan är vi på gemensam uteaktivitet. Vi är naturligtvis ute även övriga dagar.

Frånvaro anmäls i första hand via Infomentor, du kan även ringa 0321-59 55 80.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 maj 2015, senast ändrad den 4 mars 2020 av Lea Greim