Vuxenutbildning, SFI och Lärvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa Lärvux och Svenska för invandrare (SFI). På vuxenutbildningen har vi flexibla studiemöjligheter utifrån dina förutsättningar och du kan läsa en eller flera kurser på dagtid. Det betyder även att du som har ett arbete kan läsa kurser på vuxenutbildningen.

Våra lokaler finns på Tingsholmsgymnasiet, Tre rosors väg i Ulricehamn.

Karta Skolområde Tingsholm

Sök kurser

Nu går det att söka till höstens kurser.

Läs regler för antagning, urval och studieomfattning i fliken Antagningsregler för vuxenutbildningen nedan. Högsta rekommenderade studietakt är 20 poäng per vecka. För mer information om studieomfattning och studietakt vänligen kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Så här ansöker du till vuxenutbildningen

Klicka på e-tjänsten Ansök till vuxenutbildningen. Du loggar in med hjälp av BankID. Inne i e-tjänsten ser du vilka kurser du kan söka.

Om du inte har Bank-ID så hör av dig till skoladministratören, telefon 0321-59 54 57.

Antagningsbeskeden har nu börjat skickas ut. Det kan hända att antagningsbeskedet hamnar i skräpposten.

Schema

Ditt personliga schema hittar du som en e-tjänst: Informentor och Skola24. Logga in med BankID. Välj sedan Skola24.

Kontakt

Önskar du kontakta Vuxenutbildningen går det enklast via e-post syvvuxenutbildning@ulricehamn.se

Plan mot kränkande behandling

Vuxenutbildningen har en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Rätt till komvux

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskola.

Antagningsregler för vuxenutbildningen

Krav för att söka till vuxenutbildning i Ulricehamn

 • Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun. (Om du är folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Ulricehamn genom den)
 • Du ska vara 20 år (du kan söka från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan. Med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.
 • Du ska kunna ta till dig det som lärs ut under utbildningen.

Bifoga tidigare betyg

Din ansökan är inte komplett förrän du bifogat eller skickat in dina tidigare betyg. Du kan bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Vuxenutbildningen, 523 86 Ulricehamn.
Om du har betyg från 1997 eller senare från Vuxenutbildningen i Ulricehamn eller från Tingsholmsgymnasiet behöver du inte bifoga dina betyg.

Urval

Du som söker är ansvarig för att din ansökan och dina inlämnade handlingar är rätt och riktiga. Under antagningen ser vi på den information och de handlingar du lämnat in då du ansökt. Vi kan inte godkänna information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum.

Är det fler sökande till en kurs än det finns platser på kursen ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

 

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning kan den ställas in eller i vissa fall erbjudas i annan studieform.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast en vecka före kursstart.

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Det är du som ska prövas som ansvarar för att du har tillräckliga kunskaper i ämnet då du ska prövas.

Studieformer

Studieformer

En kurs kan läsas på olika sätt, olika studieformer. Kurser inom ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia och religion erbjuds oftast både på plats och på närdistans. Övriga kurser ges på distans. Du får all den hjälp du behöver av oss på Lärcentrum.

Du kan önska att läsa i en viss studieform men det är alltid rektor som beslutar.

På plats

Då går du på lärarledda lektioner enligt schema. Det innebär att du har tillgång till en lärare och kan få hjälp. Om du är bosatt i Ulricehamns kommun och är heltidsstuderande är huvudregeln att du studerar på vuxenutbildningens Lärcentrum.

Närdistans

Det innebär att du kan läsa hemifrån och ha kontakt med läraren via dator och telefon. Du har också möjlighet att komma till Lärcentrum och träffa läraren. OBS: I alla kurser finns obligatoriska träffar. Ibland måste du ta ledigt från arbetet. Vissa kurser kan köpas in från till exempel Borås. Du förväntas ha tillgång till eget digitalt verktyg.

Distanskurser via Hermods

Kurser som inte ges på plats eller som närdistans i Ulricehamn finns det möjlighet att läsa på distans. Företaget som vuxenutbildningen i Ulricehamn anlitar för distanskurser heter Hermods. Kursutbudet på distans finns på Hermods webbplats. Tala med vår studie- och yrkesvägledare om du vill läsa på distans. Du förväntas ha tillgång till eget digitalt verktyg.

Distanskurser hos Hermods

Distanskurser som kräver praktik

Exempelvis kurser inom vård- och omsorgsprogrammet läser du hos oss på vuxenutbildningen. Praktikplatserna är få och fördelas inom regionen av en regional samordnare. Om du läser någon annan distanskurs som kräver praktik tar vuxenutbildningen gemensamt beslut tillsammans med distansutbildningsföretaget.

För dig som validerar inom vård- och omsorgsprogrammet

Om du har gjort din valideringspraktik och sedan fortsätter med ditt arbete och dina studier så är det möjligt att läsa resterande kurser som distanskurser. Du kan också läsa via handledning av vårdlärare på vuxenutbildningen.

Frågor om studier

Har du frågor om utbildning, arbetsliv och studier är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

e-post: syvvuxenutbildning@ulricehamn.se
telefon: 0321-59 63 70

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Studiefinansiering och CSN

Om du läser halvfart eller mer, finns möjlighet att söka pengar för studier hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Man kallar det studiemedel. Det finns en del som är bidrag och en del som är lån.

Ansök om studiemedel via CSN

Ansök via csn.se Logga in med BankID och  fyll i en ansökan. Var noga med skriva rätt start- och slutdatum för perioden och att antal poäng stämmer med det du studerar.

Observera att förlängning av en kurs kan påverka studiemedlen från CSN.

CSN in other languages

Betyg

Bara slutbetyg, examensbevis och intyg/diplom från vård- och omsorgscollege skrivs ut och skickas hem.

Om du önskar få betyg från en kurs utskrivet kontaktar du skolsekreteraren via mejl.

karin.bostrom@ulricehamn.se

Länkar som är bra att ha

DigiExam
Exam.net
Google Classroom
Gmail

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskola.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 14 maj 2024 av Michael Drebäck

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?