Miljöarbetet i Ulricehamn

Arbetet med det ekologiska hållbarhetsarbetet inom kommunen sker inom tre fokusområden – förändrat klimat och god bebyggd miljö, biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster samt övrigt miljöarbete.

Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster

Den biologiska mångfalden är grunden i ekosystemen och det är i ekosystemen som de tjänster vårt samhälle är beroende av skapas och görs tillgängliga för oss. Ren luft, rent vatten och pollination är exempel på tjänster. När den biologiska mångfalden minskar riskerar ekosystemen att hamna i obalans och tjänsterna blir inte längre tillgängliga för vårt samhälle. Vi måste därför behålla den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster

Förändrat klimat och god bebyggd miljö

Klimatförändringens effekter och konsekvenser har bara börjat. Extremväder, pandemier och flyktingströmmar kommer att öka och förutsättningar för markanvändning kommer att ändras. Klimatförändringen är global, men vi måste arbeta lokalt med att minska våra växthusgasutsläpp och förbereda samhället för det förändrade klimatet.

Förändrat klimat och god bebyggd miljö

Övrigt miljöarbete

Allt miljöarbete går inte att koppla till ett visst fokusområde. Vi gör mer än så. Ulricehamns kommun var en av de första kommunerna i landet att anta en handlingsplan för mikroplast. Vi fokuserar också på att effektivisera miljöarbetet och förbättra inomhusmiljön, friluftslivet och kulturmiljöerna. Dessutom är vi kranmärkta.

Övrigt miljöarbete

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 14 februari 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?