Mark och miljö

Kommunen följer hela tiden utvecklingen av kända miljöstörande faktorer i våra vatten. Det gör vi med hjälp av miljöövervakning. Mycket av arbetet gör vi ihop med andra aktörer och regionalt tillsammans med länsstyrelsen.

Flicka fiskar i Ätran. Foto: Jan TöveFoto: Jan Töve

Vattenkvalitet

Uppföljning av kalkning av sjöar

Ulricehamn kalkar de tre sjöarna Surströmmasjön, Trehörningen och Vallsjön. För att använda rätt dos kalk följer vi upp kalkningen genom provtagning där vi bland annat mäter pH-värde och alkalinitet.

Uppföljning av försurning i sjöar

En större undersökning av försurningstillståndet utfördes under 1980-talet i kommunens sjöar. I nuläget tar vi prover i dessa sjöar: Lindshultasjön, Rydsjön, Påbosjön, Oxasjön, Lillösjön, Björnsjön, samt Jälmån vid Tokared och Grönahög. Proven tas normalt två gånger per år.

Badvattenkvalitet

Sök badvattenprover i kommunen, information på havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Luftkvalitet

Försurande luftnedfall

Kommunen har mätt nedfall för den nationella miljöövervakningen av svavel och kväve i kommunen sedan 1980-talet. För närvarande gör vi detta i Humlered. Syftet är följa upp utvecklingen av försurande nedfall. Provtagning görs tolv gånger per år.

Luftkvalitet i Ulricehamn

Vi följer upp luftkvaliteten genom mätning av bland annat partiklar som kan vara skadliga för hälsan. Detta gör vi ihop med andra kommuner genom luftvårdsförbundet Luft i Väst.

Övrigt miljöarbete

Gammastrålning

I Ulricehamn finns vardera två provpunkter för mätning av gammastrålning. Mätningen har utförts sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och syftar till att upptäcka eventuella nya tillbud som kan öka strålningen. Provtagning görs var sjunde månad.

Kvicksilver i gädda

Undersökningen av kvicksilver i gädda har utförts vid ett antal tillfällen, senast år 2000.

Kvicksilver får vi i oss bland annat genom att äta fisk. Fisk och skaldjur – råd, Livsmedelsverkets hemsida.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 januari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?