Folköl – försäljning och servering

Öl klass II, eller folköl, är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte mer än 3,5 volymprocent.

Öl

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II ska anmäla verksamheten hos kommunen där verksamheten sker. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Anmälan livsmedel, e-cigaretter, folköl mm

Regler för försäljning eller servering av folköl

 • För att få sälja eller servera öl klass II, måste lokalen vara godkänd som livsmedelslokal av miljöförvaltningen.
 • För att få sälja öl klass II måste även försäljning av matvaror samtidigt bedrivas i lokalen. Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Dit räknas också till exempel pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Varor ur det så kallade kiosksortimentet (till exempel glass, konfektyrer, snacks, kaffe, te, frukt, kex och liknande) anses däremot inte vara matvaror.
 • Det måste vara fråga om en faktisk försäljning av matvaror, d v s att butiken har ett sortiment av matvaror som inte är alltför smalt. Det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.
 • I en butik där det säljs folköl ska det också gå att köpa lättdrycker, det vill säga lättöl, läsk, vatten med mera.
 • För servering av öl klass II gäller dels att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och dels att det samtidigt serveras mat i lokalen.
 • Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II är skyldig enligt alkohollagen att förvissa sig om att den som köper eller beställer öl verkligen har fyllt 18 år. Dessutom gäller att öl inte får lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl kan tas i beslag
 • Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matutbud) får beslagtas av polismyndigheten.
 • Brott mot alkohollagens bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.
 • Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna blir du som ägare ansvarig.
 • Tillverkare av öl, t.e.x bryggerier, behöver inte sälja livsmedel eller servera mat för att bedriva detaljhandel med folköl.

Egenkontroll

Den som säljer folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen, så kallad egenkontroll, och se till att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt. Kommun och polis har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn: Egenkontrollprogram folköl.

Tillsynsavgift

Kommunen får ta ut tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl (aktuell avgift hittar du i kommunens taxebilaga).

Regelverk för försäljning och servering av folköl

Mer information om försäljning och servering av folköl hittar du i Alkohollagen och Alkoholförordningen.

Alkohollagen

Alkoholförordningen

 • För att få sälja eller servera öl klass II, måste lokalen vara godkänd som livsmedelslokal av miljöförvaltningen.
 • För att få sälja öl klass II måste även försäljning av matvaror samtidigt bedrivas i lokalen. Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Dit räknas också till exempel pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Varor ur det så kallade kiosksortimentet (till exempel glass, konfektyrer, snacks, kaffe, te, frukt, kex och liknande) anses däremot inte vara matvaror.
 • Det måste vara fråga om en faktisk försäljning av matvaror, d v s att butiken har ett sortiment av matvaror som inte är alltför smalt. Det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.
 • I en butik där det säljs folköl ska det också gå att köpa lättdrycker, det vill säga lättöl, läsk, vatten med mera.
 • För servering av öl klass II gäller dels att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och dels att det samtidigt serveras mat i lokalen.
 • Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II är skyldig enligt alkohollagen att förvissa sig om att den som köper eller beställer öl verkligen har fyllt 18 år. Dessutom gäller att öl inte får lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl kan tas i beslag
 • Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matutbud) får beslagtas av polismyndigheten.
 • Brott mot alkohollagens bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.
 • Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna blir du som ägare ansvarig.
 • Tillverkare av öl, t.e.x bryggerier, behöver inte sälja livsmedel eller servera mat för att bedriva detaljhandel med folköl.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 juli 2019, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?