Folköl – försäljning och servering

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II ska anmäla verksamheten hos kommunen där verksamheten sker. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Öl klass II, eller folköl, är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte mer än 3,5 volymprocent.

Regler för försäljning eller servering av folköl

Försäljning av folköl

En lokal där försäljning av folköl sker ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och man ska också sälja matvaror där.

Servering av folköl

När det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs och lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel. Mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Även i följande situationer får folköl serveras utan tillstånd:

Servering vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaderna för inköp av dryckerna och i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Servering får också ske utan tillstånd till de boende och deras besökare på sådana särskilda boenden, där måltidsservice tillhandahålls.

Om du slutar sälja folköl

Om du inte längre vill sälja folköl behöver du anmäla det till kommunen. Om du glömt att informera kommunen och en handläggare kommer på ett tillsynsbesök kommer du få betala för besöket.

Egenkontroll

Den som säljer folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen, så kallad egenkontroll, och se till att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt. Kommun och polis har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn.

Egenkontrollprogram folköl (pdf)

Tillsynsavgift

Kommunen får ta ut tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl (aktuell avgift hittar du i kommunens taxebilaga).

Regelverk för försäljning och servering av folköl

Mer information om försäljning och servering av folköl hittar du i Alkohollagen och Alkoholförordningen.

Alkohollagen hos Sveriges Riksdag
Alkoholförordningen hos Sveriges Riksdag

Försäljning av folköl

En lokal där försäljning av folköl sker ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och man ska också sälja matvaror där.

Servering av folköl

När det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs och lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel. Mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Även i följande situationer får folköl serveras utan tillstånd:

Servering vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaderna för inköp av dryckerna och i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Servering får också ske utan tillstånd till de boende och deras besökare på sådana särskilda boenden, där måltidsservice tillhandahålls.

Om du slutar sälja folköl

Om du inte längre vill sälja folköl behöver du anmäla det till kommunen. Om du glömt att informera kommunen och en handläggare kommer på ett tillsynsbesök kommer du få betala för besöket.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 juli 2019, senast ändrad den 13 juni 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?