Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.

Genom de egenskaperna som bekämpningsmedlen har så kan de också orsaka skada på hälsan och miljön. Därför är det viktigt att de är godkända och att de används på rätt sätt. De omfattas därför av speciella bestämmelser.

Det finns två olika typer av bekämpningsmedel, växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Växtskyddsmedel

Information och anmälan vid spridning av växtskyddsmedel

Biocidprodukter

Information och anmälan vid spridning av biocidprodukter

Myndigheters ansvar

Läs mer om vilka myndigheter som ansvarar för vad inom bekämpningsmedelsområdet.

Information om bekämpningsmedel hos Naturvårdsverket

Godkända bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas.
Om man har gamla medel hemma är detta särskilt viktigt att hålla koll på att medlet får användas.

Bekämpningsmedelsregister hos Kemikalieinspektionen (sök på olika medel för att se om de är godkända, användningsområde och villkor för medlet)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 12 maj 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?