Trottoarpratare/gatuskyltar

För att undvika olyckor och för att öka tillgängligheten ska anpassade trottoarpratare användas i gatumiljön. Godkänd trottoarpratare har en solid fot för att den ska vara tydlig och stå stabilt.

Den information som ges på trottoarpratarna ska vara informativ och aktuell. Lämplig placering är i direkt anslutning till annonsörens verksamhet.

Uppställning av trottoarpratare på allmän platsmark kräver tillstånd från Polisen och behandlas på samma sätt som all upplåtelse av offentlig plats.

Polisens ansökningshandlingar

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?