Flytt av felparkerade fordon

 

Om ett registrerat fordon står felaktigt uppställt på mark som tillhör dig som fastighetsägare är det ditt ansvar att meddela fordonsägaren att fordonet måste flyttas. Om fordonsägaren efter tillsägelse från markägare inte flyttar sitt fordon finns möjlighet att begära flyttning av fordonet. Begäran görs till Ulricehamns kommun.

Vid flyttning av fordon från kvartersmark/tomtmark faktureras markägaren alternativt den som har avtal att nyttja marken.

Blankett beställning av fordonsflytt tomtmark


Publicerat av Kajsa Leidek den 26 september 2019, senast ändrad den 30 september 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?