Karthemmet 1:4 m.fl.

Här hittar du information om detaljplanen Karthemmet 1:4 m.fl

Kartbild över detaljplaneområdet Karthemmet

Syfte

Syftet med detaljplanen är på lång sikt att tillgodose behovet av mer industrimark i Ulricehamn.

Beskrivning

Ulricehamns kommun har ett underskott på platser där schaktmassor kan lagras tillfälligt eller permanent. Detaljplanen medför till att det möjliggörs för en schaktmassetipp och marken kan beredas för att bebyggas samtidigt som underskottet kan mättas.

Området är beläget i närområdet till Rönnåsens industriområde och anslutning till Övreskogs återvinningscentral.

I kommunens översiktsplan är området utpekat till en schaktmassetipp som på lång sikt ska utvecklas till ett industri- och verksamhetsområde. I översiktsplanen kallas området Rönnåsen Norra.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

 

Publicerat av Helen Einarsson den 6 november 2023, senast ändrad den 8 november 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?