Klagomål på skola och förskola

Har du klagomål på skolan eller förskolan i Ulricehamns kommun? Välkommen att höra av dig!

Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår service. Det är också viktigt att ditt ärende omhändertas och följs upp ordentligt.

Följ gången som beskrivs nedan när du vill lämna ett klagomål. Hanteringen av ditt klagomål kommer att dokumenteras och registreras i diariet. Information kommer att lämnas till berörd rektor. Svar lämnas inom tio arbetsdagar till den som har framfört klagomålet. I semestertider kan det ta mer än två veckor. I vissa fall kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl ta längre tid för oss att undersöka. Du som har annat modersmål än svenska kan få information på ditt språk.

Svar skickas också till berörd personal.

Så lämnar du ett klagomål

Vänd dig i första hand till berörd personal. Personalen ska då se om de kan hjälpa dig.

Om det inte löser problemet att vända sig till personalen eller om den kontakten upplevs som för känslig kan du vända dig till rektorn för den enhet som klagomålet gäller.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du använda vår e-tjänst som du hittar här på sidan.

Du kan också skicka ett vanligt brev:

Ulricehamns kommun
Klagomål
523 86 Ulricehamn

Lämna synpunkt

Om du har synpunkter på skola eller förskola som inte är att betrakta som klagomål kan du lämna dem via vårt webbformulär för synpunkter.

Lämna dina synpunkter

Skolinspektionen

Vill du gå vidare till Skolinspektionen med ditt klagomål kan du göra det först när klagomålet hanterats inom kommunen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 mars 2015, senast ändrad den 7 maj 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?