Blidsbergs skola

Blidsbergs skola strävar efter att vara en skola som ger kunskap, glädje och gemenskap.

En bild på entrén vid Blidsbergs skola. Hus är i trä med större glaspartierBlidsbergs skola

Skolan har cirka 95 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Det finns dessutom ett fritidshem som heter Kristallen.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevrådsrepresentanter i Blidsbergs skola väljs vid skolstart. Vi har även Bry-Dig-Om-elever i åk 2-6 som väljs vid skolstart.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Om Blidsbergs skola

Vår vision

Vi vill ha en skola som ger kunskap, glädje och gemenskap.

Vår verksamhetsidé

Vår förskola och skola ska ha lärandet i fokus och vi ska alla se till helheten i barnens/elevernas utveckling från 1-16 år. Vår verksamhet ska vara kreativ och lustfylld men samtidigt utmana barnens/elevernas förmåga och deras vilja att ta ansvar.

Vårt värdegrundsarbete

Personalen arbetar ständigt med värdegrunden, i klassrummet under rasten och vid måltider. I alla klasser genomförs regelbundna aktiviteter för att främja ett gott klassrumsklimat och goda relationer. Vi arbetar med:

 • Kompissamtal
 • Massage
 • Värderings- och samarbetsövningar
 • Klassråd och elevråd
 • Att alla elever ska prata vänligt med och till varandra
 • Att äldre och yngre elever gör saker tillsammans

God social och emotionell kompetens bidrar på ett positivt sätt till varje individs möjligheter att lyckas i olika sammanhang och skeenden i livet.

Trivselregler

Blidsbergs skolas trivselregler gäller alla elever och ska följas av alla elever.

 • Alla ska komma i tid till lektionerna
 • Vi hälsar på varandra när vi möts
 • Vi använder ett vårdat språk
 • Vi visar hänsyn och respekt mot varandra
 • Vi håller ordning på våra saker både ute och inne
 • Vi skall vara aktsamma om skolans material och lokaler
 • Vi har ett bra bordsskick
 • Eleverna är ute på alla raster
 • Ingen ska behöva vara ensam på rasten
 • Ingen elev får leka på parkeringsplatsen
 • Vi spelar fotboll på fotbollsplanen och bandy på bandyplanen
 • Vi leker med stora bollar på baksidan av planket
 • Vi får sparka boll på baksidan och kasta boll på framsidan av planket
 • Det är endast tillåtet att kasta snöboll på grusplanen
 • Man får inte åka nerför grässlänten med kickbike, inlines, skateboard och dylikt
 • Man måste ha hjälm när man åker kickbike, inlines, skateboard och skridskor

Åtgärder om man inte följer trivselreglerna

 • Betala förstört material
 • Städa om man har skräpat ner
 • Vid sen ankomst ta igen arbetstid
 • Samtal med eleven
 • Kontakt med hemmet
 • EVK (elevvårdskonferens)

Fritidshem

Fritidshemmet på Blidsbergs skola heter Kristallen. Här är runt 30 barn i åldrarna 6-11 år inskrivna.

Ansökan och information om fritidshem

Kristallen håller till i en charmig gammal men nyrenoverad lärarbostad i två våningar. Klass 1 har ett eget klassrum i samma hus och förskoleklassen har ett eget samlingsrum men använder också fritidshemmets lokaler. Vi äter frukost och mellanmål varje dag i skolans matsal.

Vi är mycket ute i naturen och gör ofta utflykter. Vi försöker alltid utgå från barnens egna önskemål om aktiviteter och val av tema. Varje torsdag har vi utedag och då äter vi mellanmål utomhus.

Vår vision

”Vi vill vara ett fritidshem i tiden, med glädje, gemenskap och kunskap”

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Adress

Skolhusvägen 9 C
523 77 Blidsberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?