Återvinning och avfall

Återvinningsstation i Ulricehamn. Foto: Sören HåkanlindÅtervinningsstation i Ulricehamn. Foto: Sören Håkanlind

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Sophämtning

Avfall hämtas upp från alla hushåll i Ulricehamns kommun regelbundet. För att återvinna ditt avfall kan du lämna på Övreskogs återvinningscentral och på återvinningsstationer runt om i kommunen.

Sophämtning och hämtningstider

Det är Ulricehamns energi AB som har hand om sophämtningen. Sophämtningen utförs av Infinitum Recycling. Infinitum Recycling har sitt lokalkontor i Ulricehamn.

Infinitum Recycling
Telefon: 0321- 124 50
E-post: ulricehamn@infinitum.se
Lokalkontor: Hillaredsvägen 6, Ulricehamn
www.infinitum.se

Öppettider
Vardagar klockan: 7-16
(lunchstängt klockan: 12.00-13.00)

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Anmälan om uppläggning av avfall (pdf)

Dispensmöjlighet för hushållsavfall

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag.

Hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar kan ansöka om förlängt hämtningsintervall. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs då bland annat att sopmängderna är små.

Hushåll kan även ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Ansökan

Miljö och samhällsbyggnad tar ut en avgift för all handläggning av dispensansökningar enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige, avgiften tas ut även om ansökan avslås. Alla ansökningsblanketter finns under rubriken bilagor.

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Anmälan om uppläggning av avfall (pdf)


Publicerat av Charbel Sader den 21 januari 2015, senast ändrad den 13 december 2016 av Ulrika Emtervall