Återvinning och avfall

Återvinningsstation Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av Infinitum Recycling.

Infinitum Recycling
Telefon: 0321- 124 50
E-post: ulricehamn@infinitum.se
Lokalkontor: Hillaredsvägen 6, Ulricehamn
www.infinitum.se

Öppettider
Vardagar klockan: 7-16
(lunchstängt klockan: 12-13)

Fr o m 1 maj 2019:

Recycling LBC Borås AB.

LBC Borås AB
Telefon: 0321-53 00 75
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn
www.lbc-boras.se

Öppettider
Vardagar klockan: 7-16 (lunchstängt klockan: 12-13)

 

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Anmälan om uppläggning av avfall

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall

Dispensmöjlighet för hushållsavfall

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar kan ansöka om förlängt hämtningsintervall. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs då bland annat att sopmängderna är små.

Hushåll kan även ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Ansökan

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för all handläggning av dispensansökningar enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. Alla ansökningsblanketter finns under rubriken bilagor.

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Anmälan om uppläggning av avfall

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 8 april 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?