Återvinning och avfall

Återvinningsstation Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås.

LBC Borås AB
Telefon: 0321-53 00 75
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn
www.lbc-boras.se

Öppettider
Vardagar klockan: 7-16 (lunchstängt klockan: 12-13)

 

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall

Dispensmöjlighet för hushållsavfall

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar kan ansöka om förlängt hämtningsintervall. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs då bland annat att sopmängderna är små.

Hushåll som inte används som permanentbostad kan även ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Ansökan

Observera att miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för all handläggning av dispensansökningar enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.
Alla ansökningsblanketter finns här.

Premiär för miljöenhetens första e-tjänst!

Från och med 3 juni 2019 kan du söka avfallsdispens via vår e-tjänst: Ansökan om avfallsdispens (kräver inloggning med mobilt bankid/bankid).

Här kan du söka om förlängt hämtningsintervall, uppehåll i hämtning eller gemensam avfallslösning.

Då barnsjukdomar kan förekomma är vi tacksamma om du hör av dig till miljo@ulricehamn.se om du som sökande stöter på några problem med e-tjänsten så att vi kan åtgärda problemet.

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 7 juni 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?