Återvinning och avfall

Återvinningsstation Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås.

LBC Borås AB
Telefon: 0321-53 00 75
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn
www.lbc-boras.se

Öppettider
Vardagar klockan: 7-16 (lunchstängt klockan: 12-13)

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall

Dispensmöjlighet för hushållsavfall

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar kan ansöka om förlängt hämtningsintervall. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs då bland annat att sopmängderna är små.

Hushåll som inte används som permanentbostad kan även ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Ansökan

Observera att miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för all handläggning av dispensansökningar enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.
Alla ansökningsblanketter finns här.

Premiär för miljöenhetens första e-tjänst!

Från och med 3 juni 2019 kan du söka avfallsdispens via vår e-tjänst: Ansökan om avfallsdispens (kräver inloggning med mobilt bankid/bankid).

Här kan du söka om förlängt hämtningsintervall, uppehåll i hämtning eller gemensam avfallslösning.

Då barnsjukdomar kan förekomma är vi tacksamma om du hör av dig till miljo@ulricehamn.se om du som sökande stöter på några problem med e-tjänsten så att vi kan åtgärda problemet.

FAQ Avfallsdispenser

1) Vilka olika dispenser kan man få beroende på om man har permanentboende eller fritidsboende/sommarstuga?
Hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar, kan ansöka om ”förlängt hämtningsintervall”. Hushåll som inte används som permanentbostad kan även ansöka om ”uppehåll i hämtning”. För att få ansökan beviljad gäller rent generellt att du kan visa att du kan ta tillvara på ditt avfall på ett betryggande sätt med avseende på miljö och hälsoskydd. Åtminstone komposteringskärlet bör vara skadedjurstätt och isolerat.

2) Vilka intervall för hämtning finns och vad kostar det?
Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på mängd producerat avfall. Vid “uppehåll I hämtning” upphör kärlhämtningen helt. Kostnaden beror av vilket intervall man ansöker om och grundar sig I Ulricehamn kommuns renhållningstaxa 2019. För fullständiga priser för avfallshantering i Ulricehamns kommun hänvisar vi till UEAB:s taxor:

https://ueab.se/wp-content/uploads/2018/12/RENH%C3%85LLNINGSTAXA-2019.pdf

3) Vilka handlingar ska jag skicka in?
Först och främst gäller att skicka in ”anmälan om kompostering”. Du ska dessutom skicka in antingen ”ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall” eller ”ansökan i uppehåll i hämtning av hushållsavfall”, beroende på vad du vill ansöka om. Vi har dessutom en ny E-tjänst där du kan göra ”Ansökan om avfallsdispens” helt elektroniskt. Allt finns under ”Bygga, bo och miljö” > ”Blanketter för boende och miljö” på hemsidan.

4) Vad är kostnaden för handläggningen?
Vi tar alltid ut avgift per timma nedlagd handläggningstid. Om ansökan är komplett kostar det 475 kronor, motsvarande 30 minuter handläggningstid ut. Är ansökan inte komplett kommer också den tid vi lägger ner på handläggning av ditt ärende att bli längre, vilket resulterar i en högre kostnad.

5) Hur länge gäller tillståndet?
Tillståndet gäller i 3 år.

6) Hur lång tid tar det att handlägga mitt ärende?
Det varierar med arbetsbelastningen, men i allmänhet 2-4 veckor.

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsordning och av avfallsplanen.

Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken ”planer”

Matavfall

Från 1 maj ska allt matavfall slängas i i svart påse! Se mer information på UEABS:s hemsida: www.ueab.se/matavfall


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 7 augusti 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?