Kontaktfamilj, familjehem och boende för unga

Av olika anledningar kan du som barn behöva annat boende än hemma. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få av kommunen.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är ett stöd för dig som är barn och behöver möta andra vuxna utanför ditt eget hem. Du får chansen att vistas i ett nytt socialt sammanhang och möta goda förebilder. Kontaktfamiljen är en avlastning och stöd för både barn och föräldrar.

Innan du får kontaktfamilj görs en utredning. Du kan göra en ansökan genom att kontakta mottagningen eller via brev.

Familjehem

Om du som barn inte kan bo hemma på grund av sociala problem kan du få bo i ett familjehem. Då bor du hos en annan familj som stöttar dig tills du kan flytta tillbaka hem igen alternativt till dess att du flyttar till eget boende. När du som barn får bo i ett familjehem blir den nya familjen ansvarig för ditt vardag. Var 6:e månad gör kommunen en bedömning ifall du kan flytta hem igen eller ska fortsätta att bo kvar i familjehemmet.

Ungbo

Ungbo är ett heltidsboende för ungdomar i åldern 13-20 år. Ungbo finns för dig som av olika anledningar inte kan bo hemma. Ungbo finns i centrala Ulricehamn. På Ungbo finns det sex platser. Ungbo har bemanning dygnet runt. Innan du får en plats på Ungbo görs en utredning och Individnämnden tar beslut om placering.

På Ungbo får du exempelvis hjälp med att:

  • Öka din självkänsla och självständighet.
  • Förståelse om normer och regler i samhället.
  • Få goda kontakter med dina närstående.
  • Få vardagsstruktur och rutiner.

Målet är att du efter en period ska flytta vidare. Du kan flytta antingen till egen lägenhet, tillbaka till föräldrarna eller till annat boende. Vid utflytt kan det finnas möjlighet att flytta till en stödboendelägenhet.

Bli kontaktfamilj eller familjehem

Ulricehamns kommuns socialtjänst söker familjer som vill vara kontaktfamilj. Ni blir ett stöd för barn i socialt utsatta situationer. Kontaktfamiljerna ska kunna ta emot ett barn i sitt hem. Ni blir en viktig extra trygghet för barnet.

Vi söker också familjer som är intresserade av att ta emot behövande barn till familjehem.

Är ni intresserade kontakta familjehemssekretaren på individ- och familjeomsorgen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 30 september 2022 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?