Energi och uppvärmning

Information om installation av värmepump, klimatrådgivning samt cisterner.

Närbild på fabriksmotor

Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Den kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen. Ansöka tillstånd för installation av värmepump Tillstånd för installationen av värmepumpsanläggningar ges i enlighet med bestämmelserna i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samt i enlighet…

En bild på solceller och en person

Energi- och klimatrådgivning

Ett stöd för både företag och privatpersoner att göra kloka val när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen är kostnadsfri, oberoende och opartisk och sker i samarbete mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner. Energirådgivaren i kommunen finansieras av Energimyndigheten.

Silos

Cisterner

För att minska risken för stora miljöskador i mark och vatten så är det viktigt att följa de regler som finns kring cisterner. Det är du som äger en cistern som är ansvarig. Anmälan vid installation Du måste göra en skriftlig anmälan till miljöenheten om du ska installera cistern med tillhörande anordningar och med en…

Hjälpte informationen på denna sida dig?