Bli kontaktperson

Här kan du läsa om vad det innebär att vara kontaktperson och hur du går tillväga för att bli det.

Att vara kontaktperson

Alla behöver någon att umgås och prata med! Som kontaktperson är din främsta uppgift att vara en bra medmänniska och vän till någon som behöver det. Ni träffas regelbundet oftast var eller varannan vecka. Hur uppdragen ser ut varierar mycket. Det kan till exempel vara ett barn eller ungdom som behöver extra stöd av en trygg vuxen, eller en vuxen person med funktionsnedsättning som på egen hand har svårt att komma ut i sociala sammanhang. Tillsammans kan ni gå och fika, gå på bio eller se en fotbollsmatch, beroende på vad personen vill hitta på.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Det viktiga är att du har tid och intresse för andra människor, samt en egen trygg och stabil tillvaro. Du behöver också kunna lyssna in och möta personen och dennes behov. Vi behöver alla olika typer av kontaktpersoner, du måste dock fyllt 18 år. Alla blivande kontaktpersoner utreds genom olika registerutdrag, intervju samt referenser.

Får en kontaktperson betalt?

Du får ett visst arvode för ditt uppdrag. Arvodet beror på hur omfattande uppdraget är. Dessutom betalas en omkostnadsersättning ut som ska täcka dina kostnader för till exempel resor, inträden och fika. Ulricehamns kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner.

Hur blir man kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du kontakta oss via:
E-post: engageradig@ulricehamn.se.
Telefonnummer växel Individ och familjeomsorg: 0321-59 56 00

 

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 oktober 2017, senast ändrad den 17 oktober 2023 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?