Studie- och yrkesvägledning (SYV), Vuxenutbildningen

Vid studie- och yrkesvägledning stöttas du kring dina behov, önskemål och förutsättningar för studier eller arbete.  Den är ett stöd i din planering för framtiden. Du är välkommen för att diskutera frågor och funderingar kring just din väg och dina val!

Vad du kan få hjälp med

  • planering av studier – individuell studieplan
  • val av yrke eller byte av yrke
  • enklare studieekonomiska frågor
  • olika behörighetskrav

Individuell vägledning

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att hitta rätt med individuell vägledning, där du får stöd i att planera, skapa mål och hitta motivation till studie- och yrkesval. Vägledningssamtalet kan även ge dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter. Samtalet tar cirka 30 minuter.

  • Vad vill du att samtalet ska handla om?
  • Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.
  • Du kan förbereda dig genom att skriva ner dina frågor.
  • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer
  • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga.
  • Hur kan du finansiera dina studier?

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

e-post: syvvuxenutbildning@ulricehamn.se
telefon: 0321-59 63 70

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2019, senast ändrad den 13 mars 2024 av Michael Drebäck

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?