Integrerad som i del av omsorgen

Med integrerad menas att måltiden är en del av omsorgen och tas tillvara för att exempelvis skapa sociala sammanhang.

  • Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan kostenheten och verksamheten för dygnets alla måltider.
  • Möjlighet att påverka vad, när och hur måltiderna serveras.
  • Måltiderna skapar sociala sammanhang och bryter ensamhet.
  • Samsyn och tvärprofessionell samverkan i hela måltidskedjan.
  • Den enskilde vårdtagarens önskemål om måltiden ska framgå i den individuella genomförandeplanen.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2019, senast ändrad den 2 januari 2024 av Veronica Friberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?