Medborgarundersökning

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är en attitydundersökning där medborgarna får tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Om medborgarundersökningen

Undersökningen skickas ut till slumpmässigt utvalda kommuninvånare för att ta reda på hur det är att leva och bo i kommunen. Resultatet ger svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Om du är nyfiken kan du jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet, men från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form vilket betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Information om medborgarundersökningen hos Statistiska Centralbyrån

Resultat för Ulricehamns kommun

Under 2021 var Ulricehamns kommun en av rekordmånga 161 kommuner som deltog i SCB:s årliga medborgarundersökning. Resultatet visade att hela 86 procent uppger att de är positiva till utbudet av belysta motionsspår, 70 procent kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit och 69 procent upplever att våldsbrott är ett litet problem. I resultatet presenteras också områden där Ulricehamns kommun kan bli ännu bättre. Några potentiella utvecklingsområden är utbudet för unga att träffas på, det lokala kultur- och nöjeslivet samt möjligheten att återvinna avfall utan att behöva transportera med bil eller annat fordon.

Vill du ta del av resultat genom åren? Besök SCB:s statistikdatabas.

Resultat av medborgarundersökningen i Statistikdatabasen

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 3 juli 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?