Medborgarundersökning

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är en attitydundersökning där medborgarna får tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Om medborgarundersökningen

Undersökningen skickas ut till slumpmässigt utvalda kommuninvånare för att ta reda på hur det är att leva och bo i kommunen. Resultatet ger svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Om du är nyfiken kan du jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet, men från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form vilket betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Information om medborgarundersökningen hos Statistiska Centralbyrån

Resultat för Ulricehamns kommun

Under 2023 var Ulricehamns kommun en av rekordmånga 162 kommuner som deltog i SCB:s årliga medborgarundersökning. Resultatet visade att hela 95,8 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Av de svarande anser 80,7 procent att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 64,9 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit och 90,2 procent tycker att det finns bra möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar. I resultatet presenteras också områden där Ulricehamns kommun kan bli ännu bättre. Exempel på några potentiella utvecklingsområden är kommunens information kring större förändringar och skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet.

Resultat av medborgarundersökningen i Statistikdatabasen

Resultat av medborgarundersökningen i Kolada

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 4 juni 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?