Regnbågens förskola i Dalum

I Dalum, 15 km norr om Ulricehamn och i ”hjärtat av Ätradalen”, ligger Regnbågens förskola. Våra lokaler är inrymda i Dalums gamla folkskola.

Dalums förskolaDalums förskola

Intill förskolan finns Dalums skola (F-6), som också inrymmer ortens bibliotek. Regnbågens förskola består av två avdelningar, Gläntan och Ängen.

Dalum har bussförbindelser både norr- och söderut.

På Regnbågen lägger vi stor vikt vid att arbeta med värdegrundsfrågor, språkutveckling (även tecken som stöd) samt idrott/hälsa. Förskolan är Grön Flagg-certifierad och vi jobbar aktivt med miljöarbetet.

Förskolans pedagoger bedriver en verksamhet som främjar lek och aktiviteter, samt stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.

Vår vision är att alla ska mötas med respekt, omtanke och värme. Alla känner delaktighet, glädje och trygghet.

Trivsel och trygghet

Vi arbetar aktivt för att barn och vårdnadshavare ska trivas, tycka om och känna sig trygga hos oss på Regnbågen. Genom att arbeta i smågrupper, ha väl inarbetade rutiner och ett dagsschema som gör att barnen vet vad som kommer att hända under dagen, upplever vi att barnen är trygga med varandra, med oss vuxna och miljön på förskolan.

Utveckling och lärande

Vi anpassar ständigt våra lärmiljöer efter den barngrupp vi har och dess behov. Genom att dela upp barnen i smågrupper får vi mer tid med varje barn. Vi månar om att ge barnen uppmuntran, tid att lära och själva lyckas med sådant som till en början kan verka svårt. På Regnbågen arbetar vi tematiskt och väver på ett lustfyllt sätt in språk, matematik, värdegrundsarbete och miljöarbete etc. i de teman som pågår.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Vi arbetar med tecken som stöd för att möjliggöra för alla barn att kommunicera, även om man inte kan det svenska språket, har börjat prata ännu eller av annan anledning har svårt med det talade språket. Våra lärmiljöer är ständigt under utveckling/förändring för att möta barngruppernas behov och intressen. Alla barn ska uppleva sig värdefulla som en tillgång i gruppen. Olikheter berikar vår verksamhet och vi har alla mycket att lära av varandra.

Delaktighet och inflytande

Vi har ett varmt och tillåtande klimat med lyhörda pedagoger som lyssnar och ser till barnens intressen. Barnens idéer och frågor är en stor del i det som driver det pedagogiska arbetet vidare. Utifrån ramar barnen inflytande i förskolans pedagogiska miljöer. Barnen uppmuntras att ta ansvar för sina handlingar, och är delaktiga i utformandet av förskolans regler. Barnen uppmuntras att ta egna initiativ och göra aktiva val. I olika sammanhang får de utveckla sin förmåga att framföra sin tankar och att lyssna på varandra.

Vi arbetar aktivt för att barn och vårdnadshavare ska trivas, tycka om och känna sig trygga hos oss på Regnbågen. Genom att arbeta i smågrupper, ha väl inarbetade rutiner och ett dagsschema som gör att barnen vet vad som kommer att hända under dagen, upplever vi att barnen är trygga med varandra, med oss vuxna och miljön på förskolan.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Dalagatan 16
52375 Dalum

Hjälpte informationen på denna sida dig?