Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka i Ulricehamns kommun.

Landsbygd i Knätte. Foto: Jan TöveFoto: Jan Töve

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på någon av verksamheterna i Ulricehamns kommun? Välkommen att höra av dig! Du kan lämna till exempel klagomål, beröm eller förbättringsförslag.

Lämna synpunkt

Lämna medborgarförslag

Du kan lämna medborgarförslag om du är folkbokförd i Ulricehamns kommun. Medborgarförslag ska vara skriftliga och undertecknade med namn och adress. Flera personer kan skriva under. Medborgarförslaget lämnas till kommunfullmäktige. Läs mer om medborgarförslag nedan.

Dialog med beredningarna

Kommunfullmäktige har fyra olika beredningar som får tillfälliga uppdrag att arbeta med. En viktig del i beredningarnas arbete är att föra en dialog med medborgare och organisationer i Ulricehamns kommun. Det innebär att du kan göra din röst hörd i aktuella ärenden och få möjlighet att påverka hur Ulricehamns kommun utvecklas.

Beredningarnas webbsidor

Kontakta politiker

Kontakta politiker i kommunfullmäktige
Kontakta politiker i kommunstyrelse
Kontakta politiker i beredningarna

Regler för medborgarförslag

Vad får medborgarförslag handla om?

Medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Ett medborgarförslag får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in fler medborgarförslag.

Skriv medborgarförslag enkelt och kortfattat. Det ska tydligt framgå vad förslaget gäller.

Blir mitt förslag offentligt?

Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Hur vet jag om mitt förslag behandlas?

Om du lämnar ett förslag före klockan 09.00 på sammanträdesdagen så kommer det med på dagens möte. Du får en bekräftelse på att medborgarförslaget kommit in. Du får också information om när förslaget kommer att behandlas i kommunfullmäktige. Senare får du också information om vidare behandling av förslaget.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan skicka in ditt medborgarförslag via formuläret i fliken till höger. Du kan också skicka e-post till kommun@ulricehamn.se eller skicka brev till: Ulricehamns kommun, Kansliet, 523 86 Ulricehamn.

Ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Lämna medborgarförslag

Fält markerade med * är obligatoriska.

 
Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats. Vi hanterar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Du får bekräftelse på inskickat medborgarförslag till den e-post du har angett.
 

Vad får medborgarförslag handla om?

Medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Ett medborgarförslag får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in fler medborgarförslag.

Skriv medborgarförslag enkelt och kortfattat. Det ska tydligt framgå vad förslaget gäller.

Blir mitt förslag offentligt?

Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Hur vet jag om mitt förslag behandlas?

Om du lämnar ett förslag före klockan 09.00 på sammanträdesdagen så kommer det med på dagens möte. Du får en bekräftelse på att medborgarförslaget kommit in. Du får också information om när förslaget kommer att behandlas i kommunfullmäktige. Senare får du också information om vidare behandling av förslaget.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan skicka in ditt medborgarförslag via formuläret i fliken till höger. Du kan också skicka e-post till kommun@ulricehamn.se eller skicka brev till: Ulricehamns kommun, Kansliet, 523 86 Ulricehamn.

Ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.


Publicerat av Charbel Sader den 22 januari 2015, senast ändrad den 3 oktober 2016 av Katrin Högborn

Hjälpte informationen på denna sida dig?