Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka genom att lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag. En synpunkt återkopplas inom några dagar. Ett medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige och därför tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Lämna en synpunkt

Här lämnar du en synpunkt

En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske beröm. Det handlar ofta om ett enklare ärende som du kan få ett snabbt svar på. Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Lämna medborgarförslag

Här lämnar du medborgarförslag 

E-post: kommun@ulricehamn.se
Brev: Ulricehamns kommun, kansliet, 523 86 Ulricehamn.
Ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Alla som är folkbokförda i Ulricehamns kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. Tanken med medborgarförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan där det krävs ett visst utredningsarbete. Ett medborgarförslag får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in flera medborgarförslag.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag utan ska underteckna det med namn och adress. Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Vad som händer då du lämnat in ett medborgarförslag

Du får först en bekräftelse på att det tagits emot. Medborgarförslag tas emot av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige överlämnar sedan medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen tar upp ärendet på sitt sammanträde som är öppna för allmänheten.

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i kommunens politikerregister.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 9 mars 2021

Hjälpte informationen på denna sida dig?