Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka genom att lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag. En synpunkt återkopplas inom några dagar. Ett medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige och därför tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt

Lämna en synpunkt eller ställ en fråga

Har du frågor om eller synpunkter på oss och vår verksamhet är du välkommen att ta kontakt. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske beröm. Det handlar ofta om ett enklare ärende som du kan få ett snabbt svar på. Alla frågor och synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter eller fråga utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Lämna medborgarförslag

Lämna medborgarförslag

E-post: kommun@ulricehamn.se
Brev: Ulricehamns kommun, kansliet, 523 86 Ulricehamn.
Ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Alla som är folkbokförda i Ulricehamns kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. Tanken med medborgarförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan där det krävs ett visst utredningsarbete. Ett medborgarförslag får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in flera medborgarförslag.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag utan ska underteckna det med namn och adress. Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Vad som händer då du lämnat in ett medborgarförslag

Du får först en bekräftelse på att det tagits emot. Medborgarförslag tas emot av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige överlämnar sedan medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen tar upp ärendet på sitt sammanträde som är öppna för allmänheten.

Kontakta våra politiker

Du kan också påverka genom att kontakta kommunens politiker. Det kan du göra genom att ringa, skriva eller besöka dem. Om du vill träffa en politiker är det bra om du först bokar en tid.

Politikerregister

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 11 juli 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?