Vedåsla 17:1 m.fl., ”Förskola Dalum”

Här hittar du information om Vedåsla 17:1 m.fl., ”Förskola Dalum”.

Karta med markerat område över Vedåsla 17:1 m.fl.

 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. Syftet är också att möjliggöra för utveckling av området i form av tryggare och bättre nyttjade utemiljöer, lämpliga exploateringsgrader inom planområdet, bra bostäder och ett långsiktigt bra skolområde.

Beskrivning

Inom planområdet finns för nuvarande en låg- och mellanstadieskola, förskola, bostäder samt lokaler avsedda för verksamheter. Gällande detaljplaner för området tillåter bostadsändamål, allmänt ändamål, centrumbebyggelse och hälsovård men är inte ändamålsenliga utifrån dagens behov. Den nya planen syftar till att ta ett helhetsgrepp kring området för att kunna tillgodose skolan och förskolans långsiktiga behov samtidigt som det ges möjlighet att utveckla området.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget på en karta.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Samrådsförslag Vedåsla 17:1 m.fl

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

 

Publicerat av Helen Einarsson den 20 december 2021, senast ändrad den 12 mars 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?