Olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn och elever i Ulricehamns kommun är olycksfallsförsäkrade via Svedea.

Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt för barn som inte har börjat skolan.
  • Dygnet runt för förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.
  • Dygnet runt för gymnasielever som studerar i en annan kommun.

Anmäla skada

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Anmälan bör göras inom tre år. Du kan göra anmälan direkt på Svedeas webbplats.

Anmäl skada direkt på Svedeas webbplats

Läs mer om olycksfall hos Svedea

Forsakringsbrev Olycksfall

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 7 februari 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?