Olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn och elever i Ulricehamns kommun är olycksfallsförsäkrade via Protector.

Försäkringen gäller:

  • Dygnet runt för barn som inte har börjat skolan.
  • Dygnet runt för förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.
  • Dygnet runt för gymnasielever som studerar i en annan kommun.

Anmäla skada

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Anmälan bör göras inom tre år. Du kan göra anmälan direkt på Protectors webbplats.

Anmäl olycksfall hos Protector (webbformulär)

Anmäl olycksfall hos Protector (pdf-blankett)

Har du frågor?

För frågor, vänligen kontakta Protector försäkring.

E-post: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 63 700
webb: protectorforsakring.se

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?