Det här gör kommunen och bolagen

Tillgången på el har på grund av rådande världsläge blivit ett problem i Sverige och Europa. Kommunen följer de rekommendationer och direktiv som vi får från myndigheter.

Inför vintern 2022 har kommunen och de kommunala bolagen vidtagit ett flertal åtgärder för att minska energikonsumtionen. Vi har sett över vad som kan göras direkt, men även vad som kan göras mer långsiktigt.

På den här sidan samlar vi information om vad kommunen och de kommunala bolagen gör för att spara el. Ingen kan göra allt, men tillsammans med dig som privatperson/näringsidkare kan vi minska risken för elavbrott i vinter. Ytterst handlar det om att värna de som behöver vård och omsorg mest.

Läs gärna om vad du som privatperson kan göra för att minska din elförbrukning.

Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt när fler åtgärder tillkommer

Direkta åtgärder för att spara el

 • Två av fyra bastur stängs av i simhallen från v 48
 • Lösa elelement tas bort i kommunens lokaler
 • Julbelysningen i stadskärnan sätts upp nästan en månad senare än vanligt och istället för att vara tänd 24 timmar om dygnet kommer den lysa mellan 12-24, det vill säga vi halverar tiden den lyser när den väl sitter uppe.
 • Uppmärksamma kommunens anställda på vad de kan göra under arbetstid för att minska elförbrukningen. Till exempel släcka lampor i rum/korridorer som inte används, inte sätta på vattenbad och ugnar för tidigt.
 • UEABs torn har släckts ned.
 • De digitala skyltarna vid motorvägen går in i energisparläge var sjätte minut. Det innebär att det visas en svart bild med enbart loggan och en text där det står energisparläge.

Långsiktiga åtgärder som påbörjats

 • Byta ut belysning mot led (all ytterbelysning på kommunens byggnader är redan bytt)
 • Byta till modern teknik, till exempel närvarostyrd belysning och annan typ av sensorstyrning i våra lokaler
 • Byta till modern ventilation i våra byggnader
 • Köpa energisnåla maskiner, till exempel kylar, frysar och ugnar, i samband med att de gamla ska bytas ut.
 • Solceller sätts upp i samband med nybyggen och ombyggnationer. Till exempel vid ombyggnaden av Hössna skola och Vegby skola.
 • Gatubelysningen byts ut till led-lampor för att göra dem mer energieffektiva. Detta görs i samband med att lamporna går sönder och behöver bytas ut.

Energibesparande åtgärder på längre sikt

 • Sätta upp solceller på befintliga byggnader
 • Ny isolering och fönsterbyten på befintliga byggnader

Publicerat av Rebecca Berndes den 25 november 2022, senast ändrad den 25 november 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?