Ekologisk hållbarhet

Vårt samhälle är byggt på grunden att naturens resurser och tjänster alltid är tillgängliga oavsett hur mycket vi utnyttjar den. Men nu har vi belastat naturen så mycket att stabiliteten, resurstillgången samt tjänsterna hotas. Ekologisk hållbarhet handlar om att vända trenden och säkra grunden för vårt samhälle. Säkra den biologiska mångfalden och fungerade ekosystem, begränsa växthusgasutsläppen och mildra effekter av klimatförändring och skapa ett cirkulärt samhälle.