Notarius Publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor, till exempel att bestyrka namnunderskrifter, översättningar eller avskrifter.

Andra uppgifter kan vara att närvara som vittne när förvaringsrum stängs eller öppnas samt att bekräfta någons tjänsteställning.

Notarius publicus utses av länsstyrelsen och uppdraget ges på en tioårsperiod. Det finns ingen särskild utbildning men för att komma i fråga behövs en juristexamen.

Prislista Notarius Publicus

Notarius Publicus intyg 200 kr (varav moms 40 kr)
Apostille 240 kr (varav moms 48 kr)
Växelprotest 275kr (varav moms 55 kr)
Fullständiga adoptionshandlingar 1 125 kr (varav moms 225 kr)
Timarvode 875 kr/timma (varav moms 175kr)


Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Gabriela Velasquez

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?