Trädfällning på kommunens mark

Om du har önskan om att ta ner träd på kommunal mark nära din trädgård, gör kommunen en bedömning efter att ansökan sänts in. Bedömningen görs från fall till fall och nedtagning sker vissa tider på året.

Växtlighet och träd är nästan alltid värdefulla och viktiga för platsers karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. De har ofta ett stort rekreativt värde och är viktiga för växt- och djurliv i närheten. Detta är anledningar till att kommunen generellt är restriktiva till att fälla friska träd.

Om du vill ansöka om att få träd nedtaget på kommunens mark:

Använd denna blankett: Ansökan om trädfällning på kommunal mark (pdf)

Du måste beskriva vilka träd det gäller, anledningen till att du önskar hjälp att fälla dem. Du behöver också ha fått godkännande från berörda grannar. För att kunna åtgärda ansökan till nästkommande säsong behöver vi ansökan innan 15 september.

Så bedömer vi en ansökan: 

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion och betydelse för området
 • Ålder och storlek
 • Om trädet stod där när fastigheten köptes/byggdes
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om berörda grannar är överens
 • Om detaljplan innehåller trädfällningsförbud. I sådana fall kan särskilt marklov krävas. Marklov kan sökas hos byggenheten.

Kommunen fäller inte träd för att de:

 • skuggar tomt eller hus
 • tappar löv, barr eller frön på tomt eller hus
 • hämmar tillväxt på tomten
 • stör antenner eller elektronisk utrustning
 • stör utsikten

För frågor och synpunkter:

Park och skog
tel: 0321 – 59 00 00
parkochskog@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 6 september 2017, senast ändrad den 28 september 2018

Hjälpte informationen på denna sida dig?