Trädfällning på kommunens mark

Information om nedtagning av enstaka träd och röjning av sly på kommunal mark

avhugget trädOm du har önskan om att ta ner träd på kommunal mark nära din fastighet gör kommunen en bedömning efter att din ansökan sänts in. Bedömningen görs från fall till fall.

Bedöms trädet som ett riskträd sker åtgärd skyndsamt. I annat fall läggs trädet in som ett önskemål och nedtagning kan ske när området gås igenom nästa gång. Önskemål om röjning av sly hamnar alltid som ett önskemål och bedöms och prioriteras vid den årliga planeringen.

Kommunen är generellt sett restriktiv till att fälla friska träd, under förutsättning att de inte utgör någon fara. Växtlighet och träd är nästan värdefulla och viktiga för olika platsers karaktär. De har ofta ett stort rekreativt värde och är viktiga för växt- och djurlivet i närheten.

Om du vill ansöka om att få träd nedtaget på kommunens mark:

Använd denna blankett: Ansökan om trädfällning på kommunal mark (pdf)

Du måste beskriva vilket eller vilka träd det gäller samt anledningen till att du önskar hjälp att fälla dem. Du behöver också ha fått godkännande från berörda grannar. För att kunna åtgärda ansökan till nästkommande säsong behöver vi ansökan innan 15 september.

Detta bedömer vi i en ansökan: 

 • Trädets kondition.
 • Trädets ekologiska och estetiska värde.
 • Trädets funktion och betydelse för området.
 • Ålder och storlek på trädet.
 • Om trädet stod där när fastigheten köptes/byggdes.
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om berörda grannar är överens.
 • Om detaljplan innehåller trädfällningsförbud. I sådana fall kan särskilt marklov krävas. Marklov kan sökas hos byggenheten.

Kommunen fäller inte träd för att de:

 • skuggar tomt eller hus
 • tappar löv, barr eller frön på tomt eller hus
 • hämmar tillväxt på tomten
 • stör antenner eller elektronisk utrustning
 • stör utsikten

För frågor och synpunkter:

Park och skog
telefon: 0321 – 59 00 00
parkochskog@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 6 september 2017, senast ändrad den 24 januari 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?