Vattenreglering och vattendomar

Vattenreglering betecknar problemet att reglera vattennivån i sjöar och vattendrag, ofta i samband med att dessa används för produktion av vattenkraft.

Åsunden. Foto Jan Töve

Ulricehamns kommun har utfört en faktautredning gällande Åsundensjöarnas reglering 2008. Här finns fakta om vattendomarna och problematiken med föränderliga vattennivåer.

Faktautredning vattennivåer i Åsunden (pdf)

Vattennivåerna för Åsunden kan du följa på Eons webbplats.

Ätrans vattenråd har bland annat fått uppdraget från Ulricehamns kommun att driva frågan om ändring av regleringen av hela Ätran i samråd med berörda intressenter.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 14 september 2020 av Oscar Andersson

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?