Marbäcks skola

Marbäcks skola har cirka 50 elever, i år från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även ett fritidshem.

Marbäcks skolaMarbäcks skola

Marbäcks skola är en trygg plats där en öppen och positiv anda råder. Skolan rustar eleverna för framtiden.

Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Vår utemiljö präglas av stora grönytor med diverse små byggnader runt själva skolbyggnaden. Det finns platser för lek i form av lekstuga och olika timmerstugor, det finns även en grillstuga.

Vid skolan finns ett par gräsfotbollsplaner av olika storlek, träd att klättra i och klätterställning. Närmast skolan finns asfalterade ytor för bollekar och annat.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro anmäls via Infomentor.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Elevråd och föräldrasamverkan

 

Elevråd hålls ca 6 gånger/ läsår där elevrepresentanter från varje klass samverkar med rektor, representant från kost, lokalvård och vaktmästare.

Brukarråd hålls ca 3 gånger/ läsår där vårdnadshavare samverkar med rektor och personalrepresentant.

Fritids

Marbäcks fritidshem är öppet mellan 6:00-17:00. Längre tid vid behov.

Telefonnummer: 0321 – 59 59 55

Vi ger mycket tid till fri lek samtidigt som vi erbjuder olika aktiviteter.

På loven hittar vi på olika roliga saker.

Frånvaro anmäls via Infomentor.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 mars 2015, senast ändrad den 11 juni 2020 av Lea Greim

E-tjänster och blanketter

Adress

Ulricehamnsvägen 7
523 93 Marbäck

Hjälpte informationen på denna sida dig?